Publikacije: GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

publikacije 07.10.2022 - 15:17
publications 07.10.2022 - 15:17
GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

SVEMIRSKE POLITIKE ZA RAST, GOSPODARSKU TRANZICIJU I SIGURNOST U EUROPI

Naša vizija Klub zastupnika EPP-a nastoji održati i proširiti Eu...

publikacije 07.07.2021 - 10:15
publications 07.07.2021 - 10:15
GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

Dokument o stajalištu Kluba zastupnika EPP-a: europska strategija za skrb

Diljem Europe pružanje i primanje skrbi uobičajena je praksa bliska b...

publikacije 20.05.2021 - 11:00
publications 20.05.2021 - 11:00
GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

Stajalište Kluba zastupnika EPP-a o socijalnoj politici

Način na koji radimo više nikada neće biti isti. Tehnološka revolucija kojoj svjedočimo vodi prem...

publikacije 19.05.2021 - 17:45
publications 19.05.2021 - 17:45
GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

Dokument o stajalištu Kluba Zastupnika EPP-a o načinima prijevoza (Odbor TRAN)

1. Automobilski sektor S obzirom na prilagodbu...

publikacije 01.07.2020 - 23:45
publications 01.07.2020 - 23:45
GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

Stajalište Kluba zastupnika EPP-a o Europska unija za zdravlje

Kada ljudi zažele nekome sve najbolje za njihov rođendan ili Novu godinu, čak i pr...

publikacije 24.04.2018 - 10:15
publications 24.04.2018 - 10:15
GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

EU može pomoći izliječiti rak: za 20 godina više se neće umirati od raka

Rak je jedan od glavnih izazova s kojim su suočeni mnogi ...

publikacije 02.10.2015 - 8:15
publications 02.10.2015 - 8:15
VANJSKI POSLOVI GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

Vanjska dimenzija energetske sigurnosti

CILJEVI Cilj nam je pobrinuti se za veću sigurnost vanjske opskrbe Europske unije energijom. Europska unija uvozi 53 ...

publikacije 24.06.2015 - 15:15
publications 24.06.2015 - 15:15
GOSPODARSTVO I OKOLIŠ

Dokument o stajalištu Kluba zastupnika EPP-a o oporezivanju

Prioriteti kluba zastupnika EPP-a u vezi s porezom: Porezi se moraju plaćati u ...