Jennifer Jenkins

  • Politiskais padomnieks — vides, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums (ENVI)

Adreses

BRU:

SPINELLI 06H354

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2841510

STR:

CHURCHILL M04094

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88172126