Florian Boeger

  • Politiskais padomnieks — rūpniecība, pētniecība un enerģētika (ITRE)

Adreses

BRU:

SPINELLI 06H263

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2841781

STR:

CHURCHILL M04074

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88173062