Alexandra Entrena Rovers

  • Politiskais padomnieks — Savienība Vidusjūrai, delegācijas attiecībām ar Izraēlu, Palestīnu un Mašrikas valstīm

Adreses

BRU:

SPINELLI 02H357

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2846642

STR:

CHURCHILL M04059

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88173218