committee

Ipar, kutatás és energiaügy

Európa felkészítése a következő innovációs hullámra

A bizottság felel a kutatási politikáért is, ideértve a kutatási eredmények terjesztését és hasznosítását is. Foglalkozik továbbá az energiapolitikához kapcsolódó intézkedésekkel, ideértve a transzeurópai energiahálózathoz szükséges infrastruktúra kiépítését is. A hatáskörébe tartoznak továbbá az információs társadalommal és az információtechnológiával kapcsolatos intézkedések, ideértve a transzeurópai távközlési hálózathoz szükséges infrastruktúra fejlesztését is.

Ahhoz, hogy Európa egy globálisan versenyképes, innovatív és polgárközpontú digitális egységes piaccá válhasson, az európai iparnak digitalizálódnia kell. Annak biztosítására összpontosítunk, hogy az uniós politika megfelelően felkészítse Európát a digitális innováció következő hullámára.

A kkv-kkal foglalkozó munkacsoportunk gondoskodik arról, hogy az uniós politikák segítsék a kkv-kat az uniós szabályok által rájuk hárított aránytalan terhek és bürokratikus akadályok azonosításával és felszámolásával. Azért is küzd, hogy az egységes piac és a tőkepiaci unió szolgálja a kkv-kat, és hogy a kutatók oly módon terjesszék az eredményeiket, hogy a kkv-k is képesek legyenek azok kiaknázására.

Keményen dolgozunk annak biztosításán is, hogy az uniós szakpolitikák lehetővé tegyék az uniós tagállamok számára az EU közös energiapolitikájában rejlő lehetőségek kihasználását. A szakpolitika teljes mértékű kihasználása kulcsfontosságú az energiaellátás biztosítása és a versenyképes gazdasághoz nélkülözhetetlen energiahatékonyság tekintetében egyaránt.

Más kapcsolódó tartalmak