committee

Foglalkoztatás és szociális ügyek

A fiatalok foglalkoztatásának, integrációjának és mobilitásának ösztönzése

A bizottság többek között foglalkozik a szakképzési politikával (beleértve a szakmai képesítéseket), a munkavállalók és a nyugdíjasok szabad mozgásával, valamint a munkahelyi és munkaerő-piaci diszkriminációval (kivéve a nemi alapú diszkriminációt, amely a Nőjogi Bizottság hatáskörébe tartozik).

Gyakorlatilag ez a bizottság a fiatalok foglalkoztatásának és vállalkozói kedvének fokozására, a befogadó munkaerőpiac elősegítésére és a munkavállalók mobilitásának előmozdítására irányuló intézkedéseinket helyezi előtérbe.

Jelentős lépéseket tettünk előre. Az ifjúsággal kapcsolatos valamennyi szakpolitika európai finanszírozásának növeléséért küzdöttünk, az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelemtől kezdve az ifjúsági programokig (mint például az uniós ifjúsági garancia és az Erasmus+).

Az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba való beruházást alapvető prioritásnak tekintjük, ha jobb kilátásokat akarunk nyújtani a fiatal európaiaknak, és dinamikusabb, innovatívabb és versenyképesebb gazdaságot akarunk építeni, és aktívan dolgozunk e célok eléréséért.

3 védősisak ül a betonpadlón

Recent activities

Más kapcsolódó tartalmak