Vijesti: PRAVNA PITANJA I UNUTARNJI POSLOVI

Browse our latest news - your daily go-to for learning about EPP Group news and activities as well as our reaction to and comment on news and events both inside and outside the European Parliament.

vijesti 16.01.2015 - 10:50
news 16.01.2015 - 10:50
PRAVNA PITANJA I UNUTARNJI POSLOVI

Napadi džihadista: EU mora smjesta reagirati

Nakon jučerašnjih događaja, Bruxelles, Pariz i Berlin su na visokom stupnju pripravnosti zbog t...

vijesti 12.12.2014 - 11:15
news 12.12.2014 - 11:15
GOSPODARSTVO I OKOLIŠ PRAVNA PITANJA I UNUTARNJI POSLOVI

Pripravnički staž: Klub zastupnika EPP-a nudi priliku mladima iz EU-a i šire

"Najbolji način da zemlja krene naprijed je kroz ...

vijesti 25.09.2013 - 13:46
news 25.09.2013 - 13:46
PRAVNA PITANJA I UNUTARNJI POSLOVI

Hrvatski uhidbeni nalog: Hrvatska mora primijeniti pravila

Nastavno na današnju najavu hrvatske Vlade o izmjenama zakona o Europskom uhidbenom...

vijesti 18.09.2013 - 12:54
news 18.09.2013 - 12:54
VANJSKI POSLOVI PRAVNA PITANJA I UNUTARNJI POSLOVI

Uhidbeni nalog: Vlada ruši vjerodostojnost Hrvatske

28. lipnja 2013., tri dana prije pristupanja EU, Hrvatski sabor usvojio je važne promjene nacionalnog ...

vijesti 27.06.2013 - 11:15
news 27.06.2013 - 11:15
PRAVNA PITANJA I UNUTARNJI POSLOVI

Zabrinjavajuće izmjene hrvatskog zakona

Zastupnici Kluba zastupnika EPP-a članovi Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog pa...