Ελευθερία και Ισότητα

Δεν πρέπει να υπάρξει καμία υποχώρηση σε μια βασική αρχή της Ε.Ε., όπως η ελευθερία κυκλοφορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη - μέλη πρέπει να αντιμάχονται ασέβειες ως προς την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας  σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιθυμούμε να απλοποιήσουμε και να αυξήσουμε την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε.

Ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών, που περιλαμβάνει τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων αλλά και την καταπολέμηση  της βίας, πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα. Επιπλέον, πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα των παιδιών και να λαμβάνουμε υπόψιν, όσο το καλύτερο δυνατόν, το συμφέρον τους.

Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε αυτόχθονες εθνικές μειονότητες και γλωσσικές ομάδες.

Οι ανθρωπιστικές μας ευθύνες

Η Ευρώπη πρέπει να προσφέρει προστασία στους πολιτικούς πρόσφυγες και σε αυτούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω εμφυλίου. Η Ε.Ε θα πρέπει να δημιουργήσει ένα  αποτελεσματικό κοινό σύστημα ασύλου για να ανταποκριθεί στην ανθρωπιστική ευθύνη που έχουμε, ενώ τα κράτη - μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τους ήδη υπάρχοντες κανόνες.

Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει κοινή πολιτική για το άσυλο και την μετανάστευση, όπου προτεραιότητα των κρατών μελών θα μπορεί να αποτελεί η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις αγορές εργασίας, ενώ συγχρόνως θα αυξάνουν την στοχευμένη ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ε.Ε. δεν μπορεί να ανεχθεί την κοινωνική απάτη και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ενώ σεβόμαστε την νόμιμη μετανάστευση στην αγορά εργασίας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καταχρήσεις και να διακρίνουμε τους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες.
Τα κράτη - μέλη, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να επιστρέψουν τους παράνομους οικονομικούς μετανάστες στις χώρες προέλευσής τους.

Επενδύοντας στην ασφάλεια

Η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και των τρομοκρατικών οργανώσεων παραμένει προτεραιότητα για την Ε.Ε., όπως και η καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων. Καθώς οι μικρές χώρες και οι χώρες κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα αναφορικά με το ζήτημα της μετανάστευσης, θέλουμε να σταματήσουμε το οργανωμένο έγκλημα  και την εμπορία των ανθρώπων για να αποτρέψουμε τραγωδίες.

Θέλουμε να καταστήσουμε τα σύνορα της Ε.Ε. πιο ασφαλή. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει  τους οικονομικούς, τους ανθρώπινους και τους τεχνικούς πόρους,  ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο και τα προνόμια του οργανισμού προστασίας των συνόρων.

Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης μια στρατηγική για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αλλά και ενάντια στο έγκλημα.  Τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν την συνεργασία  μεταξύ της αστυνομίας και της δικαιοσύνης για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού και μη εγκλήματος.

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Οι επαφές μου