Εξωτερικές Υποθέσεις

Κοιτάζοντας πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων

Η Ομάδα Εργασίας μας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις επηρεάζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας. Ετοιμάζει εκθέσεις για το πώς δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αποφάσεις του σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες. Έχει καθοδηγήσει τις προσπάθειες της ΕΕ για προστασία των εξωτερικών συνόρων της, πιέζοντας και μετέχοντας ενεργά για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου. Τα Δυτικά Βαλκάνια επίσης αποτελούν προτεραιότητα για μας. Θέλουμε να τα φέρουμε στο μονοπάτι της ΕΕ ενθαρρύνοντας τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να παγιωθεί το κράτος δικαίου, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία.

Πρόεδρος

Rasa JUKNEVIČIENĖ

Επιτροπές της Ομάδας Εργασίας

Ανάπτυξη

Επιρροή στην αναπτυξιακή &...

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα &...

Ασφάλεια και Άμυνα

Διατήρηση της ...

Διεθνές Εμπόριο

Μια εμπορική πολιτική με &...

Εξωτερικές Υποθέσεις

Ενίσχυση των σχέσεων με &...

Σχετική θέση

Εξωτερικές Υποθέσεις

Related Position Papers

No result

Επικοινωνία

  • Juan SALAFRANCA
  • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Διευθυντής, Εξωτερικές Πολιτικές - Επιτροπές, Σύμβουλος Πολιτικής για τις αντιπροσωπείες για την Κεντρική Αμερική, την Κοινότητα των Άνδεων, τη Mercosur, το Μεξικό και τη Χιλή, τη EuroLat
  • juan.salafranca@europarl.europa.eu
  • +32 2 2846355