committee

Belső piac és fogyasztóvédelem

Teljesen működő egységes piac

Ez a bizottság koordinálja az egységes piaccal és a vámunióval kapcsolatos nemzeti jogszabályokat uniós szinten, különösen az áruk szabad mozgása, a szakemberek szabad mozgása, a műszaki szabványok harmonizációja, a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága terén, a pénzügyi és a postai ágazat kivételével. Emellett olyan intézkedéseket fogad el, amelyek célja a belső piac megfelelő működését akadályozó akadályok azonosítása és felszámolása. Végül pedig előmozdítja és védi a fogyasztók gazdasági érdekeit az egységes piacon belül.

Az Európai Néppárti Képviselőcsoport nagyon jól tudja, hogy a jól működő egységes piac kulcsfontosságú a jólét, az innováció és a nagyobb versenyképesség felszabadításához. Mivel a digitális egységes piacban rejlő lehetőségek kiaknázása csak egy az előttünk álló számos lehetőség és kihívás közül, valamennyi uniós tagállammal együtt dolgozunk annak érdekében, hogy az egységes piac szabályai gyakorlatiasak, megfelelően végrehajtottak és érvényesek legyenek.

Szeretnénk biztosítani a termékek biztonságát, a fogyasztói jogok védelmét, a fogyasztók tájékoztatását a termékekről/szolgáltatásokról és a versenyellenes magatartás megszüntetését.

Egy férfi beolvassa a vonalkódot egy csomagon.

Más kapcsolódó tartalmak