Költségvetés-ellenőrzés

Nagyobb érték az adófizetők pénzéért

A bizottság feladata az uniós költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, ezáltal biztosítva, hogy az EU helyesen használja fel az adófizetők pénzét. Megvizsgálja a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos csalásokat és szabálytalanságokat, és intézkedéseket javasol az ilyen esetek megelőzésére és szankcionálására. Emellett ellenőrzi az uniós intézmények beszámolóit.

Meggyőződésünk, hogy a költségvetés-tervezésnek olyan teljesítményalapú megközelítésre kell épülnie, amely az uniós prioritások és szakpolitikák előmozdításával, valamint az EU válsághelyzetekkel kapcsolatos reakcióképességének javításával biztosítja az adófizetők pénzének még inkább értékalkotó felhasználását. A teljesítményalapú költségvetés-tervezéshez hozzátartozik a stratégiai célkitűzések és célértékek kidolgozása, a kitűzött célok eléréséhez szükséges, hitelt érdemlő intézkedések meghatározása, valamint a teljesítmény mérésére szolgáló megfelelő mutatók megtalálása, biztosítva egyúttal a különböző szakpolitikák és politikai szintek közötti koherenciát.

Az EPP Képviselőcsoport erőteljesebb, a tagállamokat az uniós források megfelelő felhasználására késztető ösztönzők, valamint olyan keret kialakításáért küzd, amelynek köszönhetően javul a tagállamok által benyújtott adatok következetessége. Célunk továbbá a költségvetés egyszerűsítése, rugalmasabbá tétele, nyomon követése és értékelése, valamint a pragmatikus szemléletű költségvetés-tervezés, illetve a bevételi és kiadási oldal közötti kapcsolat megerősítése.

Folyamatban

No result

Kapcsolódó álláspont

Költségvetés, mezőgazdaság és regionális támogatás

Más kapcsolódó tartalmak

No result