Nőjog és esélyegyenlőség

A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés felszámolása

A bizottság felelősségi körébe tartozik a nők jogainak meghatározása, előmozdítása és védelme Európában és azon túl, valamint az esélyegyenlőségi politika. Ebbe a körbe tartozik a nemek közötti egyenlőségért való küzdelem a munkaerőpiacon, a szakmai és családi élet közötti egyensúly biztosítása a munkahelyen, illetve a rugalmas munkafeltételek bevezetése, beleértve a különböző típusú szabadságokat és a gondozási létesítmények igénybevételének lehetőségét.

A bizottság foglalkozik az Unió valamennyi szakpolitikai területén a nemek közötti egyenlőség elvének horizontális érvényesítésével, az oktatás területén az esélyegyenlőség megteremtésével, a nők vidéki területeken játszott szerepének erősítésével, az ikt és a digitalizáció ösztönzésével, a nők vállalkozói tevékenységének támogatásával, valamint a nők jóllétének és egészségének biztosításával.

Az EPP Képviselőcsoportot általánosan aggasztó kérdések közé tartozik a bérszakadék, a nők gazdasági függetlensége, a nőket sújtó szegénység, a nők alulreprezentáltsága a döntéshozatalban, a lányokkal és nőkkel szembeni erőszak, valamint a nő- és lánykereskedelem. Kiállunk amellett, hogy a nőknek és a férfiaknak teljes egyenlőséget kell biztosítani a bérek, nyugdíjak és karrierlehetőségek tekintetében, valamennyi tagállamban.

Az EPP Képviselőcsoport célzott intézkedéseket sürget a nők foglalkoztatási arányának növelésére a nemek közötti, jelenleg még mindig 11,5%-os foglalkoztatási különbség felszámolása, valamint a nők munkaerő-piaci képességeiben és készségeiben rejlő összes lehetőség kiaknázása érdekében. Ugyancsak küzdelmet folytattunk a nők és lányok elleni erőszak minden formája ellen annak érdekében, hogy az áldozatok védelemben, az elkövetők pedig büntetésben részesüljenek.

Folyamatban

No result

Kapcsolódó álláspont

Jogi és belügyek

Más kapcsolódó tartalmak

hirek 17.09.2013 - 7:30
news 17.09.2013 - 7:30
JOGI ÜGYEK ÉS BELÜGYEK

A roma nők társadalmi integrációja

"Az európai intézményeknek, a tagállamoknak, valamint a helyi hatóságoknak...