committee

Belső piac és fogyasztóvédelem

A teljes mértékben működőképes egységes piac

A bizottság koordinálja uniós szinten az egységes piaccal és a vámunióval kapcsolatos nemzeti jogszabályokat, különösen az áruk szabad mozgása, a szakemberek szabad mozgása, a technikai szabványok harmonizációja, a letelepedéshez való jog és a pénzügyi és a postai ágazat kivételével a szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében. Intézkedéseket fogad el a belső piac megfelelő működését akadályozó tényezők azonosítása és felszámolása érdekében. Előmozdítja és védi a fogyasztók gazdasági érdekeit az egységes piacon belül.

Az EPP képviselőcsoport tisztában van vele, hogy egy jól irányított egységes piac kulcsfontosságú a jólét, az innováció és a fokozott versenyképesség megteremtéséhez. A digitális egységes piacban rejlő lehetőségek kiaknázása csak az egyike az előttünk álló kihívásoknak, ezért valamennyi uniós tagállammal együttműködünk annak érdekében, hogy az egységes piac szabályai gyakorlatiasak legyenek, és azokat megfelelően végrehajtsák és érvényesítsék.

Biztosítani kívánjuk a termékek biztonságosságát, a fogyasztók jogainak védelmét, a fogyasztók tájékoztatást a termékekről/szolgáltatásokról, valamint a versenyellenes magatartás felszámolását.