Ένταξη στην ΕΕ: Γιατί άξιζε τον κόπο τότε και τώρα

06.07.2023

Ένταξη στην ΕΕ: Γιατί άξιζε τον κόπο τότε και τώρα

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης

Ως κεντροδεξιά ομάδα, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη και με αυτοπεποίθηση Ευρώπη, η οποία θα βασίζεται στην υπηρεσία των λαών της.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πιο ανταγωνιστική και δημοκρατική Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι μπορούν να χτίσουν τη ζωή που θέλουν.

Άλλα συναφή περιεχόμενα