committee

Külügy

A harmadik országokkal fennálló kapcsolatok erősítése

A bizottság szorosan nyomon követi az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket a harmadik országokban, befolyással van arra, hogyan használják az ügynökségek és az intézmények az európai támogatásokat, és támogatását kell adnia minden egyes uniós megállapodás megkötéséhez, mielőtt azt aláírnák. Az Unió bővítésével összefüggésben a bizottság nyitja meg és követi nyomon a tárgyalási folyamatot, és ajánlást tesz a csatlakozási szerződések elfogadására.

Emellett az Emberi Jogi Albizottsággal és a Fejlesztési Bizottsággal közösen ítéli oda évente az Európai Parlament Szaharov-díját olyan magánszemélyeknek és csoportoknak, akik az emberi jogok és a gondolatszabadság védelmének szentelik életüket.

A bizottság fontos szerepet játszik az EU külpolitikájának előmozdításában, végrehajtásában és ellenőrzésében. Napi szinten tesz észrevételeket az uniós kül- és biztonságpolitikával kapcsolatban, illetve előkészíti az Európai Parlament külügyi kérdésekkel kapcsolatos álláspontjait nem kötelező erejű jelentések és állásfoglalások révén.

Párbeszédek koordinálása Európa határain túl

A bizottság koordinálja a hatáskörébe tartozó, harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti vegyes bizottságok és parlamenti együttműködési bizottságok, valamint a parlamentközi küldöttségek és eseti küldöttségek, továbbá a választási megfigyelők munkáját is. Emellett rendszeres információcserét folytat az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és az Európai Bizottság külügyekért felelős szervei képviselőivel, továbbá felelős az ENSZ-szel és más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásért.

Két albizottsága van: az Emberi Jogi Albizottság, amely a demokráciával, jogállamisággal, emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekben segíti munkáját, és a Biztonsági és Védelmi Albizottság, amely a közös kül- és biztonságpolitikához és a közös biztonság- és védelempolitikához kapcsolódó kérdésekkel foglalkozik.

Recent activities

Más kapcsolódó tartalmak