Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Κάνοντας την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική

Πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, η οποία είναι απαραίτητη για την βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά υπηρεσιών, καθώς και να συνεχίσει να δουλεύει παράλληλα πάνω στην ψηφιακή ατζέντα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα ως παγκόσμιος ηγέτης στην ψηφιακή αγορά.

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε στην αναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τις επιχειρήσεις.

Η Ευρώπη χρειάζεται επιπλέον μία βιώσιμη κοινή ενεργειακή πολιτική με μια λειτουργική κοινή αγορά ενέργειας, βασισμένη στις αρχές της αγοράς που αποτελούν την αγοραστική μας δύναμη. Αυτό, παράλληλα με επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομέ , θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ασφάλεια, ανεξαρτησία και ποικιλομορφία του ενεργειακού μας εφοδιασμού, οδηγώντας παράλληλα σε ανταγωνιστικές και οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση εργασίας.

Επενδύοντας στο μέλλον

Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις παρέχοντας τους καλύτερους οικονομικούς και νομικούς όρους για τις startup επιχειρήσεις. Άλλωστε, οι εταιρείες και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση σε πιστώσεις με παρόμοια και προσιτά επιτόκια, ακόμη και μέσω άλλων σύγχρονων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, χρηματοδοτήσεις από το πλήθος και ομόλογα έργων, όσο και - ευρωπαϊκές και εθνικές δημόσιες- συμβάσεις χρηματοδότησης,

Ζητούμε επίσης ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στις εταιρείες  να επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), για παράδειγμα, θα πρέπει να  επικεντρωθεί περισσότερο  στην καινοτομία, στις επενδύσεις,  στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται άνω των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις διαρθρωτικές πολιτικές μέχρι το 2020, είναι το κλειδί για την παροχή επενδύσεων, την ανταγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη και  πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, στην σημερινή εποχή η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει υπεύθυνα έτσι ώστε να αποφύγει την επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών.

Στηρίζοντας τις μελλοντικές γενεές

Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να εφαρμόζει την αρχή της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς, ένα μοντέλο που συνδυάζει κοινωνική αλληλεπίδραση με δυναμικές αρχές αγοράς, η οποία, τις τελευταίες δεκαετίες εξασφάλισε υψηλά επίπεδα διαβίωσης και κοινωνικά / ιατροφαρμακευτικά οφέλη σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες που έχρηζαν βοήθειας. Οι θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις είναι οι τρεις πυλώνες της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών – ιδιαίτερα προωθώντας τον υγιεινό τρόπο ζωής. Οι κοινές αποτελεσματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναγκαίες για την μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων των μη μεταδοτικών ασθενειών όπως ο καρκίνος.

Σχετική Ομάδα Εργασίας

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Related Position Papers

No result

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ειδησεις 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΣΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Προεδρείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ στην Αθήνα

Η πρόοδος της ...

ειδησεις 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΣΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Manfred Weber υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις Σαμαρά

«Η Κ.Ο....

ειδησεις 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΣΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

"Διφορούμενα μηνύματα" από την ελληνική οικονομία

"Η...

ειδησεις 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

O Joseph Daul για την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ

Στις...

Κατεβάστε περισσότερα +

Οι επαφές μου

Esther de LANGE