Τί προσφέρουμε

Οι ασκήσεις πρακτικής μας, διάρκειας πέντε μηνών, προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία για να μάθετε πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτός αυτού, οι ασκούμενοι συμμετέχουν σε μία σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους, οι ασκούμενοι βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός διοικητικού υπαλλήλου από τη Γραμματεία μας.

Προσφέρουμε πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών σε πολίτες της ΕΕ και υποψήφιους από συνδεδεμένες και υποψήφιες χώρες. Επιπλέον, παρέχουμε επίσης πρακτική άσκηση, κατά παρέκκλιση, σε περιορισμένο αριθμό υπηκόων από άλλες χώρες.

Ως εργοδότης ίσων ευκαιριών, παροτρύνουμε τους νέους με αναπηρία να δηλώσουν συμμετοχή.

Οικονομική στήριξη

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καλύπτει το κόστος της διαμονής σας στις Βρυξέλλες με μηνιαίο επίδομα 1.300 ευρώ. Καλύπτουμε επίσης το ταξίδι και τη διαμονή σας στο Στρασβούργο.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι ενώ καλύπτουμε τα έξοδα της ασφάλειας ατυχημάτων, κάτι ανάλογο δεν ισχύει για της ασθενείας, και κατά συνέπεια, θα πρέπει, πριν ξεκινήσετε την πρακτική άσκηση να ασφαλιστείτε από μόνοι σας.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αμειβόμενη πρακτική άσκηση εφόσον:

  • Είστε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένης ή υποψήφιας χώρας.
  • Έχετε πτυχίο πανεπιστημίου, έχετε ολοκληρώσει τρία χρόνια σπουδών (τουλάχιστον έξι εξάμηνα) σε πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή παρέχετε βεβαίωση από το πανεπιστήμιο όπου αναφέρεται ότι απαιτείται πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών σας.
  • Γνωρίζετε καλά δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία από τις οποίες πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική. Αν είστε από χώρα εκτός ΕΕ, χρειάζεται να γνωρίζετε τουλάχιστον μία από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ (σε επίπεδο Β2 ή υψηλότερο).
  • Δεν έχετε πραγματοποιήσει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ και δεν έχετε ήδη αμειβόμενη απασχόληση από τότε που ολοκληρώσατε τις σπουδές σας.
Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση, συμπληρώστε απλώς την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας

Σημαντική σημείωση: Θα χρειαστεί να προετοιμάσετε επίσης εκ των προτέρων κάποια έγγραφα, όπως συστατικές επιστολές και αντίγραφα διπλωμάτων - θα βρείτε τις λεπτομέρειες στην περιγραφή της πρακτικής.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις πρακτικές ασκήσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό.

Ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

REF.
JOB DESCRIPTION
DEADLINE
REF. 2019/STG/Photo/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019
REF. 2019/STG/SM/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019
REF. 2019/STG/ICT/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019

Erasmus για Νέους Βουλευτές

Το Δίκτυο Νέων Βουλευτών (YMN) μας ξεκίνησε το Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Βουλευτές (Young MP Erasmus Programme) αποσκοπώντας σε δυο πράγματα: να φέρει πιο κοντά τους εθνικούς και τους ευρωπαίους πολιτικούς και να δημιουργήσει ένα δίκτυο νέων πολιτικών που θα συνεργαστούν για να οικοδομήσουν το μέλλον της Ευρώπης.

Το Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Βουλευτές προσφέρει σε νέους βουλευτές από αδελφά κόμματα του ΕΛΚ την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και πώς   σχεδιάζεται η νομοθεσία της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες περνούν μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες, όπου συνεργάζονται με νέους ευρωβουλευτές σε ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την καθημερινή τους εργασία. Συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε συνεδριάσεις επιτροπών και σε συνόδους ολομέλειας. Συναντώνται με παράγοντες που επηρεάζουν κοινή γνώμη, με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ψηφοφόρους και δημοσιογράφους. Είναι μια μοναδική ευκαιρία τόσο για ανταλλαγή ιδεών,  όσο και για ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα, στείλτε απλά ένα e-mail στο epp-youngmembers@europarl.europa.eu, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Το Δίκτυο Νέων Βουλευτών (YMN) της Κ.Ο. του ΕΛΚ θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και του ταξιδιού σας.

Δυο γυναίκες χαμογελούν κοιτάζοντας μια οθόνη φορητού υπολογιστή

Επιχορήγηση έρευνας

Το πρόγραμμα επιχορήγησης στοχεύει να βοηθήσει τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για την ιστορία, το ρόλο και τον αντίκτυπο της χριστιανικής δημοκρατίας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να διευρύνουν την έρευνά τους. Προσφέρεται μία φορά το χρόνο και δίνει στους ερευνητές πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές στο Ιστορικό Αρχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Φλωρεντία, στα αρχεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις Βρυξέλλες και/ή στο Konrad Adenauer Stiftung (KAS) στο Sankt Augustin, κοντά στη Βόννη.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, θα χρειαστεί να λάβετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Μαΐου και θα σας ενημερώσουμε εάν είστε επιτυχών μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Οι επιτυχόντες θα λάβουν επιχορήγηση έρευνας ύψους 5000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων της πρόσβασης στις πρωτογενείς πηγές.

Εάν θα θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ετήσια επιχορήγηση έρευνας, ανατρέξτε σε Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

Πολύχρωμοι κρεμαστοί φάκελοι σε ντουλάπι αρχειοθέτησης