Az Európai Parlament (EP) képviselői politikai elköteleződés szerint alkotnak politikai frakciókat. Az EPP Képviselőcsoport a legnagyobb és a legrégebbi az Európai Parlement jelenlegi nyolc politikai frakciója közül.

Az Európai Parlamenttel

Az EPP Képviselőcsoport fő tevékenysége az Európai Parlamentben a jogalkotási munka. Az EP munkájának nagy része szakterületek szerinti bizottságokban folyik, melyek jogalkotási javaslatokat és jelentéseket készítenek, módosítanak és fogadnak el. Képviselőink ezekben a parlamenti bizottságokban frakciónk méretéhez képest jelentős számú vezető beosztást töltenek be.

Mint az EP legnagyobb politikai frakciója, mindenkinél erősebb a pozíciónk, nem csak a politikai napirend meghatározásában, de a legfontosabb szavazások megnyerésében is. 1999 óta az EP havi plenáris ülésein több szavazást nyertünk meg, mint bármely más frakció.

Az Európai Néppárton belül

Az Európai Néppárt fő tevékenysége hosszú távú politikai platformokat létrehozni, kapcsolódási pontot nyújtani Európa jobbközép politikusainak és politikai horgonyként szolgálni az EU-n kívüli európai pártok számára. Az EPP rendszeresen rendez kongresszusokat, ahol a tagpártok, valamint a néppárti család (pl. EPP frakció) nemzeti kormányainak és szervezeteinek képviselői gyűlnek össze az EPP politikai programjának és irányvonalainak meghatározása céljából.

Ezen felül, az EPP-hez tartozó uniós állam- és kormányfők minden Európai Tanácsülés előtt találkoznak, hogy megvitassák annak napirendjét és összehangolják politikai álláspontjaikat. Ezeken az ún. EPP Csúcsokon lehetőségünk van megbeszélni az aktuális kérdéseket európai partnereinkkel.

Az EPP Képviselőcsoport azon néppárti képviselők csoportja, akiket az Európai Parlament tagjaivá választottak. A képviselőcsoport a párt minden testületében képviselteti magát, úgy, mint Kongresszus, Politikai Közgyűlés és Elnökség.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Munkacsoportjaink

Az EP bizottságai számos és igen szerteágazó témát dolgoznak fel, ezért a bizottsági munkánkat munkacsoportokba szervezzük. E munkacsoportok dolgozzák ki a magas szintű, koordinált néppárti álláspontot a jelentésekről és állásfoglalásokról, melyekről az EP szakbizottsági, majd plenáris szinten szavaz.

Az EPP Képviselőcsoport először bizottsági szinten készíti el álláspontját, majd a munkacsoportok üléseznek minden plenáris ülést megelőzően. Itt tagjaink megvitatják egy adott területtel kapcsolatos jelentéseket, határozatokat és más kérdéseket, hogy kialakítsák a közös EPP irányvonalat az EP plenáris ülésének szavazására.

Négy munkacsoportunk, melyeket frakcióvezető-helyetteseink vezetnek, fő prioritásterületeinket jelenítik meg: gazdaság, munkahelyek és környezet; jogi és belügyek; költségvetés, mezőgazdaság és regionális támogatások; valamint külügyek.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
A Képviselőcsoport
 • A frakcióvezető vezeti
 • A frakcióvezető, a 10 frakcióvezető-helyettes, a Vezetőség és az Elnökség alkotja
EPP Képviselőcsoport
Munkacsoportok
Az EU-n kívüli kapcsolatok
Parlamenti bizottságok
Parlamentközi küldöttségek
EPP Képviselőcsoport
Munkacsoportok
 • Egy frakcióvezető-helyettes vezeti
 • Adott területen működő bizottságok munkáját vezeti
Az EU-n kívüli kapcsolatok
 • Az EU-n kívüli kapcsolatok stratégiai prioritásait az adott területért felelős frakcióvezető-helyettesek vezetik
 • Ez határozza meg tagjaink munkáját a parlamentközi küldöttségekben
Parlamenti bizottságok
 • Frakciónknak minden bizottságban vannak tagjai
 • Vannak köztük bizottsági elnökök és alelnökök
 • Vannak köztük néppárti koordinátorok és koordinátor-helyettesek
Az EU-n kívüli kapcsolatok
 • Az EU-n kívüli kapcsolatok stratégiai prioritásait az adott területért felelős frakcióvezető-helyettesek vezetik
 • Ez határozza meg tagjaink munkáját a parlamentközi küldöttségekben
Parlamentközi küldöttségek
 • Frakciónknak minden parlamentközi küldöttségben vannak tagjai
 • Vannak köztük küldöttségi elnökök és alelnökök
 • Az elmúlt években a parlamentközi küldöttségek szerepe egyre fontosabbá, a parlamenti diplomácia egyik hatékony formájává vált. A küldöttségek fejlesztik a Parlament nemzetközi kapcsolatait egy adott országgal vagy országcsoporttal egy régióban.

Képviselőcsoportunk vezetője Mafred Weber néppárti frakcióvezető. Tagjaink 2014. június 4-én választották őt meg frakcióvezetőnek, ami egy két és fél évre szóló, megújítható tisztség. Az Elnökség, a Vezetőség és a munkacsoportok számtalan területen segítik Manfred Weber munkáját az Európai Parlamentben.

Elnökségünk tagjai a frakcióvezető és a tíz frakcióvezető-helyettes, akik munkacsoportjainkat, valamint más parlamenti tevékenységeinket vezetik. Az Elnökség irányítja tagjainkat a plenáris üléseken és képviseli a frakciót az EP-n kívül.

Vezetőségünk az Elnökségből, a nemzeti delegációk vezetőiből és más európai parlamenti tisztséget betöltő néppárti tagokból (a teljes lista az Eljárási Szabályzatban található) áll. nemzeti delegációk nemzeti delegációk szempontjából a legfontosabbak a frakció számára.

Az EPP Képviselőcsoport legmagasabb szervezetének, a Közgyűlésnek tagja a frakció minden tagja. A Közgyűlés feladatai közé tartozik: döntéshozatal az EP-n belüli és kívüli minden politikai kérdésben, az Elnökség tagjainak megválasztása, munkacsoportok létrehozása és a frakció tagjainak kijelölése az Európai Parlament testületeiben az EPP-nek fenntartott helyekre.

A
Frakcióvezető
 • Manfred Weber
B
Elnökség
 • Frakcióvezető
 • 10 frakcióvezető-helyettes
C
Vezetőség
 • Elnökség
 • Nemzeti delegációk vezetői
 • A frakcióhoz tartozó EP alelnökök és quaestorok
 • Az EP bizottságainak néppárti elnökei
 • Az EP bizottságainak néppárti koordinátorai
 • Az EPP elnöke és főtitkára, amennyiben EP-képviselők is egyben
 • Egy kijelölt tag a nemzeti delegációk minden 10 tagjára
D
Közgyűlés
 • Az összes néppárti EP-képviselő
 • Tagok, akik a nemzeti delegációk részei
 • A frakción belüli nemzeti delegációnként van szervezve
E
Titkárságunk
 • Főtitkár, a hét igazgató és a frakciós munkatársak
 • A frakció fennakadásmentes működéséért felel
 • Adminisztratív és titkársági feladatokat végez

Küldöttségeink

A frakció tagjai minden tagállamból egy delegációt alkotnak tagállamonként. Minden delegációvezető egy nemzeti pártot, vagy egy több tagpártból álló delegációt képvisel a frakción belül.

Ausztria (EN)

AT (EN)

Belgium (EN)

BE (EN)

Bulgária (EN)

BG (EN)

Ciprus (EN)

CY (EN)

Cseh Köztársaság (EN)

CZ (EN)

Dánia (EN)

DK (EN)

Finnország (EN)

FI (EN)

Franciaország (EN)

FR (EN)

Görögország (EN)

GR (EN)

Hollandia (EN)

NL (EN)

Horvátország (EN)

HR (EN)

Lengyelország (EN)

PL (EN)

Lettország (EN)

LV (EN)

Litvánia (EN)

LT (EN)

Luxemburg (EN)

LU (EN)

Magyarország

HU

Málta (EN)

MT (EN)

Németország (EN)

DE (EN)

Olaszország (EN)

IT (EN)

Portugália (EN)

PT (EN)

Románia (EN)

RO (EN)

Spanyolország (EN)

ES (EN)

Svédország (EN)

SE (EN)

Szlovákia (EN)

SK (EN)

Szlovénia (EN)

SI (EN)

Észtország (EN)

EE (EN)

Írország (EN)

IE (EN)

Lapozzon az oldal tetejére