The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

Az Európai Parlamenttel

Az EPP Képviselőcsoport fő tevékenysége az Európai Parlamentben a jogalkotási munka. Az EP munkájának nagy része szakterületek szerinti bizottságokban folyik, melyek jogalkotási javaslatokat és jelentéseket készítenek, módosítanak és fogadnak el. Képviselőink ezekben a parlamenti bizottságokban frakciónk méretéhez képest jelentős számú vezető beosztást töltenek be.

Mint az EP legnagyobb politikai frakciója, mindenkinél erősebb a pozíciónk, nem csak a politikai napirend meghatározásában, de a legfontosabb szavazások megnyerésében is. 1999 óta az EP havi plenáris ülésein több szavazást nyertünk meg, mint bármely más frakció.

Az Európai Néppárton belül

Az Európai Néppárt fő tevékenysége hosszú távú politikai platformokat létrehozni, kapcsolódási pontot nyújtani Európa jobbközép politikusainak és politikai horgonyként szolgálni az EU-n kívüli európai pártok számára. Az EPP rendszeresen rendez kongresszusokat, ahol a tagpártok, valamint a néppárti család (pl. EPP frakció) nemzeti kormányainak és szervezeteinek képviselői gyűlnek össze az EPP politikai programjának és irányvonalainak meghatározása céljából.

Ezen felül, az EPP-hez tartozó uniós állam- és kormányfők minden Európai Tanácsülés előtt találkoznak, hogy megvitassák annak napirendjét és összehangolják politikai álláspontjaikat. Ezeken az ún. EPP Csúcsokon lehetőségünk van megbeszélni az aktuális kérdéseket európai partnereinkkel.

Az EPP Képviselőcsoport azon néppárti képviselők csoportja, akiket az Európai Parlament tagjaivá választottak. A képviselőcsoport a párt minden testületében képviselteti magát, úgy, mint Kongresszus, Politikai Közgyűlés és Elnökség.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Munkacsoportjaink

Az EP bizottságai számos és igen szerteágazó témát dolgoznak fel, ezért a bizottsági munkánkat munkacsoportokba szervezzük. E munkacsoportok dolgozzák ki a magas szintű, koordinált néppárti álláspontot a jelentésekről és állásfoglalásokról, melyekről az EP szakbizottsági, majd plenáris szinten szavaz.

Az EPP Képviselőcsoport először bizottsági szinten készíti el álláspontját, majd a munkacsoportok üléseznek minden plenáris ülést megelőzően. Itt tagjaink megvitatják egy adott területtel kapcsolatos jelentéseket, határozatokat és más kérdéseket, hogy kialakítsák a közös EPP irányvonalat az EP plenáris ülésének szavazására.

Négy munkacsoportunk, melyeket frakcióvezető-helyetteseink vezetnek, fő prioritásterületeinket jelenítik meg: gazdaság, munkahelyek és környezet; jogi és belügyek; költségvetés, mezőgazdaság és regionális támogatások; valamint külügyek.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
A Képviselőcsoport
 • A frakcióvezető vezeti
 • A frakcióvezető, a 10 frakcióvezető-helyettes, a Vezetőség és az Elnökség alkotja
EPP Képviselőcsoport
Munkacsoportok
Az EU-n kívüli kapcsolatok
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
EPP Képviselőcsoport
Munkacsoportok
 • Egy frakcióvezető-helyettes vezeti
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Az EU-n kívüli kapcsolatok
 • Az EU-n kívüli kapcsolatok stratégiai prioritásait az adott területért felelős frakcióvezető-helyettesek vezetik
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • Frakciónknak minden bizottságban vannak tagjai
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Vannak köztük néppárti koordinátorok és koordinátor-helyettesek
Az EU-n kívüli kapcsolatok
 • Az EU-n kívüli kapcsolatok stratégiai prioritásait az adott területért felelős frakcióvezető-helyettesek vezetik
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • Az elmúlt években a parlamentközi küldöttségek szerepe egyre fontosabbá, a parlamenti diplomácia egyik hatékony formájává vált. A küldöttségek fejlesztik a Parlament nemzetközi kapcsolatait egy adott országgal vagy országcsoporttal egy régióban.

Képviselőcsoportunk vezetője Mafred Weber néppárti frakcióvezető. Tagjaink 2014. június 4-én választották őt meg frakcióvezetőnek, ami egy két és fél évre szóló, megújítható tisztség. Az Elnökség, a Vezetőség és a munkacsoportok számtalan területen segítik Manfred Weber munkáját az Európai Parlamentben.

Elnökségünk tagjai a frakcióvezető és a tíz frakcióvezető-helyettes, akik munkacsoportjainkat, valamint más parlamenti tevékenységeinket vezetik. Az Elnökség irányítja tagjainkat a plenáris üléseken és képviseli a frakciót az EP-n kívül.

Vezetőségünk az Elnökségből, a nemzeti delegációk vezetőiből és más európai parlamenti tisztséget betöltő néppárti tagokból (a teljes lista az Eljárási Szabályzatban található) áll. nemzeti delegációk nemzeti delegációk szempontjából a legfontosabbak a frakció számára.

Az EPP Képviselőcsoport legmagasabb szervezetének, a Közgyűlésnek tagja a frakció minden tagja. A Közgyűlés feladatai közé tartozik: döntéshozatal az EP-n belüli és kívüli minden politikai kérdésben, az Elnökség tagjainak megválasztása, munkacsoportok létrehozása és a frakció tagjainak kijelölése az Európai Parlament testületeiben az EPP-nek fenntartott helyekre.

A
Frakcióvezető
 • Manfred Weber
B
Elnökség
 • Frakcióvezető
 • 10 frakcióvezető-helyettes
C
Bureau
 • Elnökség
 • Nemzeti delegációk vezetői
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • Az EPP elnöke és főtitkára, amennyiben EP-képviselők is egyben
 • Egy kijelölt tag a nemzeti delegációk minden 10 tagjára
D
Group Assembly
 • Az összes néppárti EP-képviselő
 • Tagok, akik a nemzeti delegációk részei
 • A frakción belüli nemzeti delegációnként van szervezve
E
Titkárságunk
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • A frakció fennakadásmentes működéséért felel
 • Adminisztratív és titkársági feladatokat végez

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Ausztria

AT

Belgium

BE

Bulgária

BG

Horvátország

HR

Ciprus

CY

Cseh Köztársaság

CZ

Dánia

DK

Észtország

EE

Finnország

FI

Franciaország

FR

Németország

DE

Görögország

GR

Magyarország

HU

Írország

IE

Olaszország

IT

Lettország

LV

Litvánia

LT

Luxemburg

LU

Málta

MT

Hollandia

NL

Lengyelország

PL

Portugália

PT

Románia

RO

Szlovákia

SK

Szlovénia

SI

Spanyolország

ES

Svédország

SE

Lapozzon az oldal tetejére