Romana Tomc: SARS-CoV-2 v tretjo kategorijo bioloških dejavnikov

12.06.2020 10:31

Romana Tomc: SARS-CoV-2 v tretjo kategorijo bioloških dejavnikov

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
coornavirus

Bruselj, 12. junij 2020 (SDS/ELS)  - Evropski poslanci, člani odbora za zaposlovanje in socialo so potrdili predlog Evropske komisije glede zdravja in varnosti delavcev. S tem, ko niso potrdili ugovora, bo SARS-CoV-2 (COVID-19) razvrščen kot biološko sredstvo 3 skupine tveganj z dodatnimi jamstvi za varovanje zdravja in varnosti delavcev. Evropska komisija bo tako nemudoma revidirala Direktivo o bioloških dejavnikih.

Poslanci Evropskega parlamenta in Komisija se strinjajo, da virus, ki povzroča COVID-19, opredelijo kot biološko sredstvo in ga uvrstijo v rizično skupino 3. Dodali so še več zaščitnih ukrepov za zaščito delavcev. Države članice bodo morale zagotoviti, da vsi delodajalci zagotovijo pisna navodila in prikažejo obvestila za delavce, ki so izpostavljeni COVID-19.

Evropska poslanka Romana Tomc je povedala: "Ugovor proti razvrstitvi SARS-CoV-2 kot biološkega sredstva tretje skupine tveganj je podpisalo več poslancev iz različnih političnih skupin. Menili so, da bi bilo treba novi virus uvrstiti v rizično skupino 4, najnevarnejšo skupino tveganja, da bi zagotovili najvišjo možno raven varovanja zdravja in varnosti delavcev. Tudi sama bi virus, sploh sedaj, ko še nimamo učinkovitega zdravila ali cepiva, uvrstila med najnevarnejše snovi, v katere na primer sodi tudi virus ebole. Vendar bi imela ta razvrstitev tudi druge posledice za Evropsko unijo, predvsem birokratske ovire za razvoj cepiva in zdravila. Poleg tega bi se tudi precej zmanjšalo število laboratorijev, v katerih lahko opravljajo teste s tem novim virusom. V tem trenutku pa želimo, da se čim več laboratorijev ukvarja z iskanjem cepiva in zdravila."

Komisija močno spodbuja države članice k zagotavljanju pisnih navodil za vse delavce, ki so pri delu izpostavljeni COVID-19, kot je tudi priporočeno v smernicah EU o zaščiti delavcev. Komisar Schmit je na zaslišanju v Evropskem parlamentu tudi obljubil, da bo Komisija tekom pandemije ocenila potrebo po spremembi direktive, da bi s tem zagotovila čim boljše načrtovanje pripravljenosti in odzivanja za vsa delovna mesta. Države članice morajo direktivo v svojo zakonodajo prenesti do 24. novembra 2020.

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 187 Members from all EU Member States

Other related content