Säkra gränser för ett tryggt Europa: en europeisk migrationspolitik som välkomnar och skyddar

20.02.2024

Säkra gränser för ett tryggt Europa: en europeisk migrationspolitik som välkomnar och skyddar

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
Boats used by migrants to cross the Mediterranean sea are abandoned on the beaches of Lampedusa, a small island south of Sicily

EU:s externa gränser är under stor press. Sedan kriget bröt ut i Ukraina har vi tagit emot mer än 4 miljoner flyktingar, men vi har också sett Ryssland och Belarus försöka använda migranter som vapen. I södra Europa har antalet människor som tar sig in i Europa illegalt fördubblats sedan förra året. Vi har alla sett de överfulla förläggningarna och vraken - för de kan inte kallas båtar - som människohandlare använder för att skicka människor till döds i Medelhavet. För oss i EPP-gruppen är det tydligt: Europa måste vara mer närvarande vid våra gränser. 

Migrationen är den största utmaningen som Europa står inför idag. Det tycker en av tre medborgare i Europa. De har rätt: migrationen är en utmaning, men en utmaning vi kan övervinna. Extremhögern och vänstern vill få oss att tro att vi måste välja mellan ett välkomnande Europa och ett säkert Europa. Inget kan vara längre från sanningen. Vi kan och måste ha båda. Vi måste stänga våra gränser för hot, människohandlare och brott och öppna gränserna för dem som vill komma till Europa på ett säkert, lagligt och värdigt sätt. Mycket av Europas trovärdighet kommer att bero på vår förmåga att driva en politik som får människor att känna sig trygga. 

Vi måste stänga våra gränser för hot, människohandlare och brott och öppna gränserna för dem som vill komma till Europa på ett säkert, lagligt och värdigt sätt. Mycket av Europas trovärdighet kommer att bero på vår förmåga att driva en politik som får människor att känna sig trygga.

De senaste åren har högerpopulister spridit rädsla utan att göra något för att skydda våra gränser, de har till exempel alltid röstat emot EU:s gränspolis Frontex. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har bromsat eller till och med blockerat viktiga diskussioner om migration i Europaparlamentet. Istället är det ledamöter i EPP-gruppen som driver den europeiska migrationspolitiken framåt. Vi har lyckats driva igenom den nya migrationspakten, stärka Frontex med 10 000 gränsvakter, finansiera fysisk infrastruktur vid EU:s yttre gränser och inleda ett närmare samarbete med Tunisien. Våra ansträngningar har lett till ett säkrare och mer välkomnande Europa. Nu är det dags att göra det till verklighet. 

För det första behöver vi säkra gränser som stoppar smugglarnas verksamhet. Mer än 90 procent av alla migranter till Europa betalar smugglare. Trafficking är en mångmiljardaffär, hänsynslös och ofta stödd av regeringar som försöker destabilisera Europeiska unionen. Våra bästa gemensamma verktyg är Frontex, för att stärka våra gränser, och Europol, för att förbättra polissamarbetet och stödja utredningar av kriminella nätverk och migrantsmuggling. Vi i EPP-gruppen vill tredubbla antalet Frontex-anställda upp till 30 000 medarbetare, och göra det till en starkare gräns- och kustbevakning med fler tillsynsbefogenheter. Vi i EPP-gruppen vill stärka Europols kapacitet att stödja medlemsstaterna i deras kamp mot migrantsmuggling och människohandel genom att skapa ett nytt europeiskt centrum för migrantsmuggling inom Europol, som kommer att ge strategiskt, operativt och tekniskt stöd till nationella brottsbekämpande myndigheter och systematiskt arbeta tillsammans med andra relevanta EU-byråer som Frontex och Eurojust. 

Det vi ser är ofta bara den sista delen av en fruktansvärd resa. En resa som började mycket längre bort. Vi måste undvika detta genom att behandla asylansökningar utanför EU, där asylsökande kan tas emot på ett säkert sätt och deras ansökningar bedömas på ett effektivt, värdigt och humant sätt. Vi måste också ingå avtal om återtagande och upprätta ett nära samarbete med alla viktiga tredjeländer för att stärka deras mottagnings- och gränskapacitet och för att förhindra att migranter ger sig ut på desperata och dödliga resor. Samarbete främjar mer samarbete och Europa har alla möjligheter för att bygga ett jämställt partnerskap med afrikanska länder. Tillsammans kan vi ta itu med grundorsakerna till migration, bekämpa kompetensflykt och se till att de kvalificerade arbetare som vill komma åt vår arbetsmarknad har de bästa förutsättningarna att göra det. 

Europeiska medborgare vill inte välja mellan extremhögerns hat och vänsterns okunnighet; Européer vill ha en plan för att göra Europa säkert och välkomnande. EPP-gruppen är den enda grupp som kan leverera det. För oss handlar inte asyl och migration om rädsla eller ideologi. Det handlar om solidaritet och trygghet eftersom det ena inte kan existera utan det andra. Säkra gränser innebär ett säkert Europa. 

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 177 Members from all EU Member States

Other related content