En genemsam front mot terrorism och organiserad brottslighet

29.02.2024

En genemsam front mot terrorism och organiserad brottslighet

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
Police patrol lights on car roof

En terrorist attackerar en julmarknad. En gängrelaterad skjutning sker mitt i stan. En barnporrhärva avslöjas. När vi ser sådana händelser på nyheterna frågar vi oss "Hur kan detta hända här?" Men sanningen är att det händer alldeles för ofta. 75 miljoner människor i Europeiska unionen utsätts för brott varje år, och 30 terroristattacker antingen fullbordas, misslyckas eller avbryts. Bakom varje enskild statistik finns en människa. Någon vars liv förändrats för alltid av terrorister och kriminella gäng.  

Dessa gränsöverskridande kriminella gäng existerar inte trots Europas gränser, utan på grund av dem. Vår inre marknad och rörelsefrihet för att de kan begå sina brott: oavsett om det är terrorism, narkotikahandel, sexuellt utnyttjande av barn eller cyberbrottslighet. Detta är europeiska utmaningar och därför kräver de europeiska lösningar. 

För att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism föreslår EPP-gruppen att Europol omvandlas till "Eurocops", en fullt operativ polismyndighet med gränsöverskridande befogenheter. Vi behöver en europeisk polisstyrka för att hålla reda på terroristmisstänkta som rutinmässigt och fritt korsar gränser. För detta ändamål måste vi också se till migranter inte gömmer sig bakom juridiska detaljer och skillnader mellan medlemsstaterna. Att förbättra utbytet av operativ information mellan brottsbekämpande myndigheter och se till att den europeiska arresteringsordern efterlevs är avgörande i kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet.  

EPP-gruppen att Europol omvandlas till "Eurocops", en fullt operativ polismyndighet med gränsöverskridande befogenheter. Vi behöver en europeisk polisstyrka för att hålla reda på terroristmisstänkta som rutinmässigt och fritt korsar gränser. För detta ändamål måste vi också se till migranter inte gömmer sig bakom juridiska detaljer och skillnader mellan medlemsstaterna.

Stora kriminella nätverk verkar inom flera sektorer. Att störa deras ekonomiska vinster bör vara en prioritet. Eurocops måste ha de nödvändiga verktygen för att "följa pengarna" och snabbt konfiskera vinster från olaglig verksamhet. Återtagande av medel, samt förebyggande och värdebaserat beslag av tillgångar, är ett tydligt sätt att avskräcka kriminella gäng. 

Vi måste hänga med i hur dessa nätverk utvecklas. När vår värld blir än mer sammankopplad har gängkriminella identifierat nya sätt att tjäna pengar, bland annat genom cyberbrottslighet. Deras attacker på både våra privata digitala liv och kritisk digital infrastruktur får verkliga konsekvenser för medborgarna: Pensionärer som förlorar sina livsbesparingar på grund av kreditkortsbedrägerier, sjukhus som inte kan fungera på grund av cyberutpressning, offer för barnmisshandel vars övergrepp ständigt cirkulerar online. För att bekämpa denna form av cyberbrottslighet föreslår EPP-gruppen en operativ europeisk cyberbrigad.  

Det är oacceptabelt att kriminella nätverk har mer avancerad teknik än våra regeringar. Europas experter måste arbeta tillsammans för att hitta förövarna, skydda offren och störa affärsmodellen för cyberbrottslighet. Vi måste också låta företag använda tillgänglig teknik för att upptäcka och ta bort innehåll som driver den kriminella marknaden för material för sexuella övergrepp mot barn. 

Det europeiska projektet kretsar kring demokratins grundläggande värderingar: frihet, jämlikhet och rättsstatsprincipen. Gängkriminella och terrorister är emot allt vi tror på. I jakten på sina mål tror de att de har rätt att störa våra liv. Om Europa är vårt hem måste vi vara dess väktare och skydda det från hoten från dessa brottslingar. Genom att prioritera åtgärder på europeisk nivå och stärka vår brottsbekämpande förmåga kan vi besegra de krafter som försöker ingjuta rädsla hos våra medborgare och hota vår kollektiva säkerhet. 

Läs mer om EPP-gruppens vision för ett enat och säkert Europa. Ett ekonomiskt starkt Europa som tar socialt ansvar. Vi vill se till att alla européer, oavsett bakgrund, har en rimlig chans att försörja sig och anamma det europeiska sättet att leva. Läs mer om EPP-gruppens prioriteringar: Ett Europa som skyddar dig. 

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 178 Members from all EU Member States

Other related content

Boats used by migrants to cross the Mediterranean sea are abandoned on the beaches of Lampedusa, a small island south of Sicily
opinion
Read more

1 / 1