Prace nad ostatecznym kształtem budżetu na rok 2022 nadal w toku

13.11.2021 9:16

Prace nad ostatecznym kształtem budżetu na rok 2022 nadal w toku

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
Budget [nid:112860]

W ramach ostatniego etapu procedury budżetowej, komitet pojednawczy złożony z delegacji Parlamentu Europejskiego i Rady po wielu godzinach negocjacji, nie osiągną ostatecznego porozumienia odnośnie kształtu unijnego budżetu na rok 2022.

Posiedzenie komitetu pojednawczego jest częścią prac w ramach procesu tzw. koncyliacji, czyli procedury pojednawczej. Jest ona ostatnim etapem negocjacji między dwiema instytucjami UE, które posiadają uprawnienia budżetowe tzn. Parlamentem, który reprezentuje obywateli Unii oraz Radą czyli przedstawicielami rządów. Jeśli komitetowi nie uda się osiągnąć konsensusu zgodnie z Traktatem przed upływem 21 dni, który wypada w poniedziałek 15 listopada, Komisja Europejska jest zobligowana do przedstawienia nowego projektu budżetu na rok 2022.

Posłowie Komisji Budżetowej Jan Olbrycht oraz Janusz Lewandowski uczestniczyli w negocjacjach. Posiedzenie komitetu pojednawczego, posiedzenie ostatniej szansy, zaplanowano na poniedziałek 15 listopada.

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 178 Members from all EU Member States

Other related content