Aanpassing btw-wetgeving: reactie Tom Vandenkendelaere

30.11.2017 10:12

Aanpassing btw-wetgeving: reactie Tom Vandenkendelaere

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole

Europarlementsleden zetten vandaag het licht op groen voor de aanpassing van de huidige btw-wetgeving. De nieuwe maatregelen moeten het btw-systeem moderniseren en grensoverschrijdende verkoop in de EU te stimuleren. Zo moet onder meer het bestaande online-portaal voor btw-aangiftes (MOSS) uitgebreid worden om ook online verkoop van goederen en diensten op te nemen.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Commissie Economische zaken: “Op het vlak van Europese btw-wetgeving zie ik twee grote pijnpunten die moeten opgelost worden. Ten eerste: voor de allergrootste bedrijven zijn de mazen van het net geen mazen maar serieuze gaten. Zo slagen ze erin om op grensoverschrijdende transacties gewoonweg geen enkele euro btw te betalen. Daardoor loopt Europa jaarlijks zo’n 50 miljard euro aan btw-inkomsten mis. Daartegenover staat dat het systeem voor kleinere bedrijven net veel te complex is. De overvloed aan regels en administratieve rompslomp heeft het perverse effect dat ondernemers soms bewust kiezen om hun goederen en diensten niet in andere lidstaten aan te bieden. Dan ben je met een eengemaakte markt van 500 miljoen consumenten weinig natuurlijk.

“Om dit laatste probleem aan te pakken introduceerde Europa een online-portaal dat perfect moet inspelen op de noden van de kleinere spelers op de markt. Via dit portaal maken handelaars al hun verschillende Europese btw-aangiftes over aan hun eigen belastingautoriteit. Lidstaten betalen de belasting nadien gewoon uit aan elkaar. Zo hoeft de ondernemer niet langer btw-nummers aan te vragen in andere lidstaten, btw-aangiftes te doen in vreemde talen, of nog samenwerken met buitenlandse btw-diensten. Momenteel bestaat dit portaal enkel voor een aantal mobiele en online transactiediensten. De voorstellen die vandaag gestemd werden, willen eerst en vooral dit portaal robuuster maken én de scope ervan uitbreiden naar de online verkoop van goederen en diensten. Op die manier kan iedere ondernemer in België - zonder meerkosten van gespecialiseerde boekhouders en pakken papierwerk - zijn goederen en diensten aanbieden aan klanten in de hele Unie.”

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

Other related content