Mer entreprenörskap för europeiskt välstånd

20.02.2024

Mer entreprenörskap för europeiskt välstånd

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
Bearded male owner with blueprint talking through smart phone while leaning on workbench

Europas strävan efter ekonomiskt välstånd ligger i entreprenörernas händer. Små och medelstora företag är ryggraden i Europas ekonomi. Små och medelstora företag skapar inte bara jobb, utan de driver också innovation och tillväxt i alla hörn av vår kontinent. Det är hög tid att vi ger dem det stöd de behöver för att frodas. Först då kommer vi att kunna fortsätta att bygga på Europas framgångshistorier, från småföretag till globala marknadsledare, som var fallet med ikoniska europeiska varumärken som Bosch, Vespa eller Spotify.  

I hjärtat av Europas ekonomiska motor är den inre marknaden, en drivkraft som har ökat BNP per capita i medlemsstaterna. Vi kan dock inte vara nöjda. Vi måste undanröja alla hinder, fullborda den inre marknaden för tjänster och öka integrationen av energi- och kommunikationsmarknaderna. EPP-gruppen arbetar inte bara för ekonomisk framgång, utan också för att skapa en miljö där företag kan blomstra. Den inre marknadens fulla potential kan endast uppnås om den inte kvävs av byråkrati. 

i måste undanröja alla hinder, fullborda den inre marknaden för tjänster och öka integrationen av energi- och kommunikationsmarknaderna. EPP-gruppen arbetar inte bara för ekonomisk framgång, utan också för att skapa en miljö där företag kan blomstra.

För att förverkliga denna vision behöver vi mer än bara ord, vi behöver konkreta steg. Det är en bra början att Europeiska kommissionen nu har tillsatt ett särskilt sändebud för att företräda småföretagares intressen, något EPP-gruppen länge drivit på för. Nu är det dags för nästa steg. Vi behöver en EU-kommissionär med ansvar för små och medelstora företag som skulle ha vetorätt över alla politikområden för att säkerställa att företagarfriheten inte äventyras. 

Vi har tre krav: Låt oss införa en EU-konkurrenskraftskontroll och inrätta en europeisk konkurrenskraftsnämnd för små och medelstora företag, med verkliga befogenheter att påverka EU:s lagar. Låt oss minska byråkratin genom att minska regelbördan med en tredjedel. Låt oss se till att EU-lagstiftningen förblir gynnsam för tillväxt genom att införa en ”solnedgångsklausul”. Europas företag förtjänar modern och effektiv lagstiftning som hålls uppdaterad och tar hänsyn till ny utveckling. Vi måste skapa regler som stärker, inte hindrar! Det är dags att se till att entreprenörer inte lämnar Europa på grund av byråkratiska hinder och istället se till att företag kan blomstra här i Europa. 

Investeringar är också viktigt. Vi måste påskynda integrationen av EU:s kapitalmarknader för att ge små och medelstora företag bättre tillgång till lån och investeringsalternativ, särskilt när vi navigerar de gröna och digitala övergångarna. Vi måste lansera en investeringsplan för europeiska kvalitetsjobb och uppmana medlemsstaterna att investera mer i forskning och utveckling, samt utbildning och omskolning. Att frigöra morgondagens potential börjar med utbildning på toppnivå, som formar en högutbildad arbetskraft för framtiden. Låt oss inte glömma kraften i mångfald: kvinnor utgör hälften av EU:s befolkning, men bara ungefär en tredjedel av EU:s egenföretagare och nystartade ägare. Vi behöver riktade finansieringsprogram för att öka deltagandet av nystartade företag med kvinnligt ledarskap, särskilt inom spjutspetsområden som artificiell intelligens. Att skapa ett företagsklimat med fler kvinnliga entreprenörer är avgörande för europeisk konkurrenskraft och innovation. 

Det handlar dock inte bara om intern tillväxt. Vi behöver också skydda våra företagare från yttre hot. Vi måste investera i våra kärnverksamheter och inte låta tredjeländer sno åt sig våra bästa innovationer, för att upprätthålla en rättvis och konkurrenskraftig affärsmiljö. 

Europas löfte till småföretag och entreprenörskap är inte bara prat: det är hörnstenen i vårt ekonomiska välstånd. Genom att stärka entreprenörer, effektivisera regelverk, underlätta gränsöverskridande affärer, främja innovation och ge tillgång till finansiering kan vi låsa upp en framtid där företag inte bara överlever utan också frodas. Låt oss utnyttja den fulla potentialen i Europas entreprenörsanda och driva vår kontinent till nya höjder av välstånd och innovation. Det är dags att agera nu.

Läs mer om EPP-gruppens vision för ett enat och säkert Europa. Ett ekonomiskt starkt Europa som tar socialt ansvar. Vi vill se till att alla européer, oavsett bakgrund, har en rimlig chans att försörja sig och anamma det europeiska sättet att leva. Läs mer om EPP-gruppens prioriteringar: Ett Europa som skyddar dig.

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 177 Members from all EU Member States