Droša tiešsaistes vide ikvienam ES iedzīvotājam — kibermobings ir jāapkaro ES līmenī!

25.10.2023 11:58

Droša tiešsaistes vide ikvienam ES iedzīvotājam — kibermobings ir jāapkaro ES līmenī!

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
A hacker working on a computer

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa iestājas par jauniem ES līmeņa tiesību aktiem, lai kibermobingu atzītu par krimināli sodāmu. Tie kalpotu par daļu no plašāk nepieciešamā pasākumu kopuma, lai Eiropas Savienības līmenī atbilstoši apkarotu vardarbību pret sievietēm.

 

 

Kibermobings ir jāapkaro Eiropas Savienības līmenī, lai ikvienam tās iedzīvotājam tiktu nodrošināta droša vide tiešsaistē un vienāda līmeņa aizsardzība
Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta ETP grupas deputāte

 

Kibermobings ir jāapkaro Eiropas Savienības līmenī, lai ikvienam tās iedzīvotājam tiktu nodrošināta droša vide tiešsaistē un vienāda līmeņa aizsardzība,” uzskata Eiropas Parlamenta Eiropas Tautas partijas grupas deputāte Dace Melbārde.

“Ja tiktu panākta šāda vienošanās, šis būs pirmais ES tiesību akts šajā jomā, kas glābtu neskaitāmas dzīvības katru gadu, mēnesi un dienu,” norāda D. Melbārde.

Eiropas Parlamenta deputāte no Īrijas Francisa Fitsdžeralda (Francis Fitzgerald), kura ir ETP grupas sarunu vedēja par tiesību aktiem, kas apkaro vardarbību pret sievietēm, uzsver Īrijas kibermobinga tiesību aktu — t.s. “Koko likumu”. Likums tika pieņemts Nikolas Foksas (“Koko”) vārdā, kura trīs gadu garumā tika konstanti iebiedēta, tai skaitā tiešsaistē. Pēc traģiskās pašnāvības viņas māte Džekija uzsāka valsts mēroga kampaņu, lai pievērstu sabiedrības un politiķu uzmanību vardarbības problēmai tiešsaistes vidū. Pateicoties centieniem, Īrija 2021. gadā pieņēma Koko likumu, paredzot līdz septiņu gadu cietumsodu tiem, kas vainīgi personas intīmu attēlu izplatīšanā vai publicēšanā bez piekrišanas. Rezultātā vainīgie Īrijā jau ir notiesāti un ieslodzīti.

 

Traģēdijām ir jāstimulē mūs rīkoties
Francisa Fitsdžeralda, Eiropas Parlamenta ETP grupas deputāte

“Traģēdijām ir jāstimulē mūs rīkoties, lai nodrošinātu, ka nevienam citam nav jāpiedzīvo tādas pašas sāpes un mokas, kādas piedzīvoja Koko. Mēs visi varam smelties iedvesmu no Džekijas Foksas, kura pat savu bēdu laikā smagi cīnījās, par Koko likuma ieviešanu,” uzsver Fitsdžeralda.

D. Melbārde: “Arī ES ir jārīkojas, ņemot piemēru no dalībvalstu likumdošanas. Ir maksimāli drīz jānodrošina, ka Koko likums ir realitāte ikvienam visā Eiropas Savienībā, tādējādi pieliekot punktu nesodītām darbībām tiešsaistes vidū."

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 178 Members from all EU Member States

Eiropas Tautas partijas grupa (ETP grupa) ir lielākā un vecākā grupa Eiropas Parlamentā. Mūsu mērķis ir radīt konkurētspējīgāku un demokrātiskāku Eiropu, kurā cilvēki var veidot vēlamo dzīvi. Mēs vēlamies dot visiem vienlīdzīgas iespējas gūt panākumus, tostarp ģimenes uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem, izgudrotājiem, pētniekiem, zinātniekiem un pašnodarbinātajiem. Tāpat mēs vēlamies nodrošināt drošību visiem, kas par to iestājas.

Other related content