A mi eurónk: stabil, ösztönző és sikeres

Ez a tartalom szintén elérhető

Az európai polgárok joggal várnak el és követelnek meg egy eredményeket felmutató eurót. Az euró létrehozása az európai integrációs folyamat során mérföldkőnek, valamint az európai egység szimbólumának számított, emellett azonban Uniónk számára a gazdasági növekedés a versenyképesség, a polgárok számára pedig a jólét és a munkalehetőségek alapjául is kell szolgálnia. Az EPP Képviselőcsoport úgy véli, hogy minden uniós országnak, önkéntes kívülmaradás nélkül az euróövezet tagjává kell válnia, feltéve, hogy ennek minden követelménye teljesül, mivel ez mindannyiunk gazdasági sikeréhez hozzá fog járulni.

Az EPP Képviselőcsoportnak az euróövezeti adósságválságra adott válasza – beleértve a fenntartható gazdaságpolitikákat és a költségvetési fegyelmet is – hatékonynak és sikeresnek bizonyult, ugyanakkor ne becsüljük alá a polgárok azon erőfeszítéseit, amelyeket azokban a nehéz időkben kellett tennie. Most, hogy gazdaságaink a fellendülés útjára léptek, le kell vonnunk a megfelelő tanulságokat a múltban történtekből, ami azt jelenti, hogy finomhangolni kell az euróövezet irányítási struktúráját. Ennek érdekében egy stabil, ösztönző és sikeres euróra van szükségünk.

A stabil euró olyan euró, amely lehetővé teszi számunkra, hogy határozott szerepet töltsünk be a globalizált világban. Az a ténye, hogy az euró a dollár mellett a világ második tartalékvalutájává vált, lehetővé tette Európa számára, hogy saját kezébe vegye sorsának irányítását és meghatározza a globális pénzügyi piacokra vonatkozó szabályokat. A 2007–2008-as pénzügyi válság, valamint az államadósság-válság rávilágított arra, hogy a túlzott eladósodással kombinált külső sokkok súlyos csapást mérhetnek Európa gazdaságaira és társadalmaira. Gondoskodnunk kell ezért arról, hogy az euróövezet megfelelő felvevőképességgel rendelkezzen a jövőbeni külső sokkok kivédéséhez, máskülönben nem lennénk képesek sem egy újabb gazdasági válság megakadályozására, sem pedig arra, hogy az emberek számára olyan feltételeket teremtsünk, amelyek alapján bízhatnak abban, hogy megtakarításaik és befektetéseik biztonságban vannak.

Az ösztönző euró olyan euró, amely fellendíti a beruházásokat és hozzájárul a foglalkoztatáshoz. Ahhoz, hogy több munkahelyet teremtsünk, több beruházásra és kevesebb adósságra van szükségünk Európában. Ennek érdekében egy beruházásokat ösztönző, megbízható valutára, valamint egy reformokat ösztönző Unióra van szükségünk, hogy Európa versenyképes és erős maradjon. Ez az egyetlen módja annak, hogy fiatal generációink jövője számára lehetőségeket biztosítsunk. A politikai baloldallal ellentétben mi nem vagyunk hajlandóak a terhet a jövő generációira hárítani.

A sikeres euró olyan euró, amely védelmet nyújt és eredményeket mutat fel a polgárok mindennapi életében olyan fenntartható gazdaságpolitikák és reformok révén, amelyek a szociális piacgazdaság elvei, az egységes piac kiépítése, az innovációvezérelt projektek és a tisztességes kereskedelmi prioritások alapján közelítik egymáshoz az európaiak életszínvonalait.

Ütemtervünk egy stabil, ösztönző és sikeres euró megteremtéséhez:

1. Mindennek alapja az emberek jövőjébe történő befektetés

Egy európai valuta nem támaszkodhat kizárólag nemzeti befektetésekre. Az Uniónak ezenkívül jobb körülményeket kell teremtenie a versenyképességet ösztönző és munkahelyeket teremtő intelligens beruházások vonzása érdekében.

 1. Az EPP Képviselőcsoport vezető szerepet játszott a külső beruházási terv létrehozásában, amely eddig már több milliót mozgósított az állami és a magánberuházás terén. E sikertörténetre építve elkötelezettek vagyunk egy még ambiciózusabb beruházási terv mielőbbi létrehozása mellett.
 2. A meglévő uniós költségvetésnek célzottan az olyan egyedi beruházási programok finanszírozására kell irányulnia, amelyek ténylegesen korszerűsítik a gazdaságot.
 3. Az EPP Képviselőcsoport törekszik arra, hogy a jelenlegi uniós költségvetésen belül, de az aktuális költségvetési plafonon felül létrejöjjön egy költségvetési kapacitás annak érdekében, hogy:
 • válság idején megvédje a befektetéseket;
 • kísérje a strukturális reformok végrehajtását;
 • segítséget nyújtson az euróövezeten kívüli tagállamok konvergenciát célzó törekvéseiben;
 • nehéz időszakokban segítsen stabilizálni a tagállamok gazdaságát;
 • rövid távú beruházásvédelmi funkciót biztosítson a szükséges reformok szociális költségeinek enyhítésére.

2. A felelősség és a szolidaritás kéz a kézben járnak

A szolidaritáshoz felelősségvállalásra van szükség: pénzügyi válság során az Uniónak képesnek kell lennie bármelyik tagállamnak segítséget nyújtani. Ugyanakkor elítéljük a gondatlan magatartást. Minden tagállamnak kötelessége saját pénzügyeit elsősorban felelősségteljesen kezelni, valamint a kapott pénzügyi támogatásokért felelősséget vállalni.

 1. Az e költségvetési kapacitás keretében nyújtott pénzügyi támogatás feltétele a szükséges kritériumoknak, elsősorban a Stabilitási és Növekedési Paktumnak az erkölcsi kockázat megelőzése érdekében történő megfelelés, beleértve az országspecifikus ajánlások végrehajtását is.
 2. Az euróövezethez csatlakozni kívánó tagállamoknak előcsatlakozási támogatásban kell részesülniük. Mindazonáltal a Szerződések értelmében fennálló jogi kötelezettségeik ellenére azon tagállamok, amelyek politikailag elutasítják az euróövezethez való csatlakozást, nem szólhatnak bele az euró jövőjébe.
 3. Az adósságokért, amelyet a tagállamok halmoznak fel, saját maguk felelősek. Ezért van szükségünk fizetésképtelenségi szabályokra a tagállamok számára annak érdekében, hogy visszaállítsuk egyéni felelősségüket.
 4. El kell kerülnünk azt, hogy a következő generációkat fenntarthatatlan mennyiségű hitellel terheljük.

3. Európának saját valutaalappal kell rendelkeznie

Az egyes tagállamokat megtámadó pénzügyi spekulánsok elrettentése érdekében az európai stabilitási mechanizmusnak teljes értékű Európai Valutaalappá kell válnia. Az Európai Valutaalapnak biztosítania kell a válságmegelőzést, kísérnie kell az adósság-átütemezési folyamatokat, valamint feltételes pénzügyi támogatást kell biztosítania a pénzügyi piacokhoz való hozzáférés terén nehézségekkel küzdő fizetőképes tagállamokban szükséges strukturális reformokhoz.

 1. Az Európai Valutaalap szabályozásának az uniós jog hatálya alá kell tartoznia, függetlennek kell lennie és szakértelmen kell alapulnia;
 2. Az Európai Valutaalap igazgatóját az Európai Parlament választja meg;
 3. Az Európai Valutaalap igazgatójának az Európai Parlament számára kell jelentést tennie;
 4. Az Európai Valutaalap nem csökkentheti a nemzeti parlamentek ellenőrzési jogkörét, vagy befolyásolhatja azok jogait.

4. Az euróövezet demokratikus legitimitásának növelése

Az embereknek biztosnak kell lenniük abban, hogy a gazdasági életük jövőjét befolyásoló döntéseket nem „rejtett hatalmak”, hanem törvényes képviselőik és hatóságaik hozzák meg.

 1. Az EPP Képviselőcsoport erősíteni kívánja az Európai Parlament hatáskörét a gazdasági döntéshozatali folyamatban. Ezért elvetjük azt az elgondolást, hogy egy euróövezeti parlament felállításával kettős struktúrák jöjjenek létre. Az Európai Parlamentnek nagyobb szerepet kellene kapnia az euróövezeti pénzügyminiszterek által meghatározott átfogó gazdasági prioritások tekintetében. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részvételét, valamint egymás közötti párbeszédét szintén fokozni kell. A nemzeti pénzügyminiszterek által hozott döntéseknek ezen európai szintű célokon kell alapulni, valamint tükrözniük kell azokat.
 2. Az EPP Képviselőcsoport azt szeretné, hogy az euró a GMU-ért felelős európai bizottsági alelnök személyében egy olyan politikai arccal rendelkezzen, aki demokratikusan elszámoltatható és felelős az euróövezet szabályainak fenntartásáért, valamint annak biztosításáért, hogy szakpolitikáink koherensek és hatékonyak legyenek. E célból javasoljuk, hogy a GMU-ért felelős alelnök:
 • képviselje az euróövezetet kifelé, az érintett nemzetközi szervezetekben.
 • az ő hatásköre legyen, hogy javasolja az új költségvetési kapacitás felhasználásának módját a jóváhagyott szabályoknak megfelelő beruházások biztosítása és a szükséges strukturális reformok végigkísérése érdekében, miközben nagyobb hatáskörökkel kell rendelkeznie a gazdasági kormányzási keretnek való megfelelés érvényesítése és az országspecifikus ajánlások végrehajtásának biztosítása céljából.
 1. Az EPP Képviselőcsoport nemzeti szinten nagyobb fokú elszámoltathatóságot szeretne: a pénzügyminisztereknek nemzeti szinten teljes felelősséget kell vállalni a Brüsszelben általuk elfogadott döntésekért. A gazdaságpolitikák európai szintű kötelezettségvállalásait sikeresen át kell ültetni a nemzeti gazdaságpolitikákba.

5. Megtakarításaink biztos kezekben vannak

 1. A rend fenntartása a bankszektorban: célunk, hogy a bankok felelősségteljesen cselekedjenek, teljesítsék ki a bankuniót, hogy az az eddiginél szilárdabbá váljon, valamint hogy megerősödjön a szabályozása és felügyelete. Ennek érdekében a bankoknak könyvelésükben csökkenteniük kell a kockázatos hitelek összegét. Azokat a bankokat, amelyek komoly veszélyt jelentenek a bankrendszer egészének stabilitására, szükség esetén át kell alakítani vagy fel kell számolni, miközben el kell kerülni azt, hogy ennek következményét az adózó fizesse. A feltételek teljesülése esetén európai betétbiztosítási rendszerre van szükségünk.
 2. Az EPP Képviselőcsoport nagy jelentőséget tulajdonít az Európai Központi Bank függetlenségének, és elismeri, hogy annak monetáris politikája segítségével értékes mozgástér jött létre. Ugyanakkor a kiegyensúlyozott gazdaság helyreállítása érdekében, valamint most, hogy a gazdaságok helyzete javul, arra kérjük az EKB-t, hogy fokozatosan és körültekintően szüntesse meg különleges intézkedéseit. Ösztönöznünk kell és vonzóbbá kell tennünk az emberek számára a megtakarításokat.
 3. Mivel a polgárok kötődnek saját pénznemükhöz, az EPP Képviselőcsoport továbbra is fenntartja majd a lehetőséget a készpénzzel történő fizetésre Elutasítjuk a készpénzmentes Európa felé tett valamennyi lépést.
 • pozíciós papír

Amit képviselünk

No result