Λεφτέρης Χριστοφόρου: Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020, πρέπει να στοχεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Μέλλοντος. Σε μια πιο ισχυρή, πιο κοινωνική, πιο ασφαλή και πιο σταθερή Ευρώπη!

14.03.2018 10:02

Λεφτέρης Χριστοφόρου: Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020, πρέπει να στοχεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Μέλλοντος. Σε μια πιο ισχυρή, πιο κοινωνική, πιο ασφαλή και πιο σταθερή Ευρώπη!

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
Video picture

Ο Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου σε παρέμβασή του, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση του Νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020, πρέπει να στοχεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Μέλλοντος. Σε μια πιο ισχυρή, πιο κοινωνική, πιο ασφαλή και πιο σταθερή Ευρώπη. Στοχεύουμε σε καλύτερη ΕΕ.

Για να το πετύχουμε αυτό οφείλουμε να ενισχύσουμε πολιτικές που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την Ευρώπη του Μέλλοντος και της Προοπτικής.

Οι Προτεραιότητες μας στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για επίτευξη καλύτερης Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να είναι:

1.            Η ενίσχυση των Πολιτικών και των Προγραμμάτων για τους νέους μας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ανεργίας. Ισχυρή Ευρώπη του Μέλλοντος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη στήριξη των Νέων Ανθρώπων.

2.            Να διασφαλίσουμε την Κοινωνική Συνοχή και να στηρίξουμε περισσότερο μικρές κι απομονωμένες χώρες όπως η Κύπρος, η Μάλτα κ.α. που εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια κι ενίσχυση από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ταμεία.

3.            Να δημιουργήσουμε Ενεργειακή Ένωση που θα προστατεύει τον φυσικό πλούτο των χωρών μελών.

4.            Ενίσχυση της Άμυνας και της Ασφάλειας όπου η ΕΕ να είναι σε θέση να προστατεύσει τα σύνορά της και τις χώρες μέλη της από τις εξωτερικές απειλές. Να έχει τη δυνατότητα η ΕΕ να διαφυλάττει την Αξιοπρέπεια και την Κυριαρχία της από τις οποιεσδήποτε επιβουλές.

5.            Να ενισχυθούν περαιτέρω οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών των χωρών μελών της ΕΕ.

6.            Να στηριχθεί η ύπαιθρος και οι αγρότες μας που ενισχύουν ποικιλοτρόπως την κοινωνία και την οικονομία των χωρών μας.

7.            Η ΕΕ πρέπει να καταστεί πρωτοπόρος στη ψηφιακή εποχή.

8.            Να υλοποιηθούν ουσιαστικές και αποτελεσματικές πολιτικές για πραγματική εφαρμογή της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών.

Πιστεύω ότι υλοποιώντας αυτές τις πολιτικές μπορούμε να ελπίζουμε για μια πιο ισχυρή, πιο κοινωνική, πιο ειρηνική Ευρώπη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που με τις πολιτικές της ενισχύει τους αδύναμους, ενισχύει την Κοινωνική Συνοχή κι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των λαών της και των πολιτών της. Αυτή την ΕΕ διεκδικούμε, αυτή την Ευρώπη θέλουμε, αυτή την Ευρώπη μπορούμε να οικοδομήσουμε με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο”.

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 219 Members from 28 Member States

Other related content