Επεξήγηση ψήφου εξ'ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ από τον Πρόεδρο Manfred Weber σχετικά με το ψήφισμα για τα Pandora Papers, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

22.10.2021 12:22

Επεξήγηση ψήφου εξ'ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ από τον Πρόεδρο Manfred Weber σχετικά με το ψήφισμα για τα Pandora Papers, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
Video picture

«Η Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει έντονα οποιεσδήποτε πρακτικές φοροδιαφυγής, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, φοροαποφυγής, φορολογικής απάτης και το ξέπλυμα χρήματος. Αυτές οι πρακτικές υπονομεύουν το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας, το οποίο υπερασπιζόμαστε και προωθούμε, ενώ υπονομεύει και την αλληλεγγύη μέσα στην κοινωνία.

Ειδικότερα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ανάκαμψης μετά την πανδημία, οι πρακτικές αυτές στερούν από τα κράτη - μέλη της ΕΕ απαραίτητους πόρους για σημαντικές επενδύσεις στο κοινό μας μέλλον. Το ΕΛΚ χαιρετίζει το συνεχές έργο των δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών που ερευνούν και συμμετέχουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως την φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή και το ξέπλυμα χρήματος.

Η διάσταση των πληροφοριών των Pandora Papers εν όψει μιας σειράς αποκαλύψεων μετά την οικονομική κρίση του 2008-2009, προειδοποιεί και δείχνει την ανάγκη να ενταθεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της φοροαποφυγής, της φορολογικής απάτης και του ξεπλύματος χρήματος σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σημερινή ψηφοφορία επί του Κοινού Ψηφίσματος έδειξε ότι για αυτήν τη θέση υπήρξε μεγάλη πλειοψηφία στο Σώμα.

Ωστόσο, η αρχή του κράτους δικαίου απαιτεί, από εμάς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση βασισμένη σε γεγονότα για να αποφευχθούν αδικαιολόγητες και πολιτικά προκατειλημμένες επιθέσεις, αλλά και να υπάρχει σεβασμός και υπεράσπιση στο τεκμήριο αθωότητας. Αυτό το δικαίωμα ισχύει και για τα πρόσωπα από την κομματική μας οικογένεια που αναφέρονται στα Pandora Papers, όπως ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Wopke Hoekstra και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Μάλιστα, οι περιπτώσεις του υπουργού Hoekstra και του Προέδρου Αναστασιάδη δεν είναι συγκρίσιμες με άλλα άτομα που φέρονται να δημιούργησαν υπεράκτιες εταιρείες για τη μεταφορά πλούτου εκτός της χώρας τους. Αυτό επιβεβαιώνεται από τους ερευνητές που δημοσίευσαν τα Pandora Papers».

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 179 Members from all EU Member States

Other related content