Το ΕΛΚ διαμορφώνει συμφωνία για τους νέους κανόνες της αγοράς ενέργειας

14.12.2023 8:32

Το ΕΛΚ διαμορφώνει συμφωνία για τους νέους κανόνες της αγοράς ενέργειας

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Ενέργεια

Αργά χθες το βράδυ, οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών συμφώνησαν σε έναν αναθεωρημένο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες φέρουν την υπογραφή της Ομάδας του ΕΛΚ και διασφαλίζουν ότι δεν θα εισαχθεί κανένα τεχνητό ανώτατο όριο τιμών.

"Η εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ προσφέρει συνολικά τεράστια κέρδη και ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά οι ισχύοντες κανόνες είχαν ορισμένες ατέλειες που συνέβαλαν σε σοκ τιμών που οδήγησαν σε τριπλασιασμό ή ακόμη και τετραπλασιασμό των λογαριασμών ενέργειας. Με τους νέους κανόνες, θέλουμε να καταστήσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων λιγότερο εξαρτώμενους από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών. Οι καταναλωτές θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε σταθερή, χαμηλού κόστους και καθαρή ενέργεια. Επιπλέον, ενισχύθηκαν και οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων στην ενέργεια, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των συμβάσεων επί της διαφοράς και των συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας", εξήγησε η ευρωβουλευτής Maria da Graça Carvalho, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ομάδας του ΕΛΚ για τον σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας.

"Μια τεχνολογικά ουδέτερη και βασισμένη στην αγορά προσέγγιση ήταν η κατευθυντήρια αρχή μας. Η επιβολή ανώτατου ορίου στα έσοδα από πηγές ενέργειας με χαμηλότερο οριακό κόστος σε τεχνολογίες με υπέρμετρα χαμηλό κόστος αποτελούσε απόλυτη κόκκινη γραμμή για την Ομάδα ΕΛΚ, διότι θα σήμαινε το άνοιγμα της πόρτας για μια απαράδεκτη παρέμβαση στις αγορές και θα ήταν επιζήμια για τις επενδύσεις, ιδίως στις τόσο αναγκαίες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι θέσεις μας επικράτησαν στη συνολική συμφωνία- η συμφωνία αυτή θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για όλους, από τους καταναλωτές έως τη βιομηχανία", πρόσθεσε ο Carvalho.

Η συμφωνία πρέπει ακόμη να επικυρωθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα