Η κατάργηση του νόμου για τα φυτοφάρμακα είναι "καθυστερημένη, λογική και ανακουφιστική"

06.02.2024 10:39

Η κατάργηση του νόμου για τα φυτοφάρμακα είναι "καθυστερημένη, λογική και ανακουφιστική"

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Παρασιτοκτόνα

Ο ευρωβουλευτής Alexander Bernhuber και ο ευρωβουλευτής Franc Bogovič χαιρετίζουν την "καθυστερημένη, λογική και ανακουφιστική" ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen για την απόσυρση της νομοθετικής πρότασης για τη μείωση των φυτοφαρμάκων στη σημερινή της μορφή.

"Αυτό είναι ένα πρώτο καλό σημάδι ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους αγρότες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και όχι εναντίον τους. Πάντα λέγαμε ότι θα ήταν ανεύθυνο να θέσουμε σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή παραγωγή τροφίμων μπροστά στις τρέχουσες κρίσεις μέσω μη ρεαλιστικών απαιτήσεων και γραφειοκρατίας. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να συνεργαστούμε με την Επιτροπή για την αποτελεσματική προστασία του κλίματος και τον ασφαλή εφοδιασμό τροφίμων", δηλώνει ο Alexander Bernhuber, ευρωβουλευτής, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ομάδας του ΕΛΚ για τα φυτοφάρμακα.

"Ο προτεινόμενος νόμος ήταν απλώς ακατάλληλος για το σκοπό του και δεν έλαβε υπόψη του τις προηγούμενες προσπάθειες των Ευρωπαίων γεωργών. Για να συνεχίσουν οι αγρότες να τρέφουν τους Ευρωπαίους, χρειάζονται λογικές ρυθμίσεις και ενθάρρυνση, καθώς και πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως νέες τεχνικές αναπαραγωγής ή γεωργία ακριβείας. Η γεωργία αφορά το μέλλον, όχι το παρελθόν", προσθέτει ο ευρωβουλευτής Franc Bogovič, εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ για τα φυτοφάρμακα στην Επιτροπή Γεωργίας.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα