Το οργανωμένο έγκλημα και η ζημία του ύψους 139 δισ. ευρώ για την ΕΕ

26.03.2024

Το οργανωμένο έγκλημα και η ζημία του ύψους 139 δισ. ευρώ για την ΕΕ

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης

Πώς θα καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ;

Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μείζονα απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων.

Το 2019, εγκληματικές δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο ανθρώπων και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο κόστισαν στην ΕΕ το ιλιγγιώδες ποσό των 139 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ομάδα ΕΛΚ προτείνει μια στοχευμένη στρατηγική για την "παρακολούθηση του χρήματος" - δέσμευση και κατάσχεση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων για να χτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα εκεί που πονάει.

Με πάνω από 5.000 ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να δρουν στην ΕΕ, θέλουμε να εξοπλίσουμε την Ευρωπόλ με επαρκείς πόρους για την επί τόπου αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αποκτήσει διευρυμένο επιχειρησιακό ρόλο και να γίνει μια επιχειρησιακή "αστυνομική δύναμη" επί τόπου.

Κάθε κατασχεμένο φορτίο ναρκωτικών και κάθε διαλυμένο εγκληματικό δίκτυο μας φέρνει πιο κοντά σε μια ασφαλέστερη Ευρώπη.

Με προσκεκλημένους: Lena Düpont, Tomas Tobé, Vincze Loránt, Javier Zarzalejos και ο εκπρόσωπος της Europol, Jan Op Gen Oorth.

Ακούστε τώρα!

Άλλα συναφή περιεχόμενα