Συμπεράσματα της Ομάδας ΕΛΚ για το INGE και το ING2

21.12.2023

Συμπεράσματα της Ομάδας ΕΛΚ για το INGE και το ING2

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Έκδοση picture

Συμπεράσματα της Ομάδας ΕΛΚ για το INGE* + ING2**


* "Ειδική επιτροπή για την ξένη παρέμβαση σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης"

** "Ειδική επιτροπή για την ξένη παρέμβαση σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, και την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Άλλα συναφή περιεχόμενα