Η χώρα σας

Γαλλία

Τα κόμματά μας

Les Républicains
Μετάφραση
Select language:

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας

François-Xavier BELLAMY
François-Xavier BELLAMY

Αντιπρόεδρος - Ομάδα Εργασίας «Προϋπολογισμός και Διαρθρωτικές Πολιτικές»

1 / 1

Με Ευρωβουλευτές

Nathalie COLIN-OESTERLÉ
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Αντιπρόεδρος - Διακομματική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή, τη Βιοποικιλότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

7 / 7

Δείτε άλλες χώρες

Επιλέξτε τη χώρα σας για να ακολουθείτε τις ειδήσεις από τους εθνικούς σας βουλευτές

Οι παρακάτω χώρες δεν δημοσιεύουν περιεχόμενο στη γλώσσα σας. Επιλέξτε μια χώρα εάν θέλετε να παρακολουθείτε ειδήσεις στα αγγλικά ή στις εθνικές γλώσσες: