Βίντεο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Έργο αγροτών, Φινλανδία
video
Διαβάστε περισσότερα