Προσεχείς συνεντεύξεις τύπου

Σημαντική σημείωση
This content has been translated automatically
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης

24.04.2024 - 9:30 > 10:00

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Daphné Caruana Galizia Αίθουσα LOW N-1/201

Strasbourg

Ενημέρωση της Ολομέλειας της Ομάδας ΕΛΚ τον Απρίλιο

1 / 1