Η Προεδρία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο μας και δέκα Αντιπροέδρους. Ηγείται της Κ.Ο. στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και εκπροσωπεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος μας

«Πρέπει να συνεργαστούμε στενά στην σημερινή Ευρώπη για να διαφυλάξουμε τις πιθανότητές μας στον κόσμο του αύριο. Η συνεργασία αυτή είναι η εξασφάλιση επιβίωσής μας σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Στις δύσκολες εποχές, θέλω να διασφαλίσω ότι η  Κ.Ο του ΕΛΚ θα παραμείνει η κινητήρια δύναμη για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας».

Οι Αντιπρόεδροι μας

Arnaud DANJEAN
Arnaud DANJEAN

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Andrey KOVATCHEV
Andrey KOVATCHEV

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Esther de LANGE
Esther de LANGE

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Jan OLBRYCHT
Jan OLBRYCHT

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες
Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Αντιπρόεδρος - Προεδρία της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Περισσότερες πληροφορίες