Η προεδρία μας

Η Προεδρία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο μας και δέκα Αντιπροέδρους. Ηγείται της Κ.Ο. στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και εκπροσωπεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάνφρεντ Βέμπερ, Πρόεδρος  της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Ο Πρόεδρος μας

«Πρέπει να συνεργαστούμε στενά στην σημερινή Ευρώπη για να διαφυλάξουμε τις πιθανότητές μας στον κόσμο του αύριο. Η συνεργασία αυτή είναι η εξασφάλιση επιβίωσής μας σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Στις δύσκολες εποχές, θέλω να διασφαλίσω ότι η  Κ.Ο του ΕΛΚ θα παραμείνει η κινητήρια δύναμη για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας».

Οι Αντιπρόεδροι μας

Arnaud DANJEAN
Frances FITZGERALD
Esteban GONZÁLEZ PONS
Rasa JUKNEVIČIENĖ
Esther de LANGE
Vangelis MEIMARAKIS
Siegfried MUREŞAN
Jan OLBRYCHT
Paulo RANGEL
Željana ZOVKO