Erősödjön a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziója!

02.10.2013 13:08

Erősödjön a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziója!

Translation
This content is also available in 2 languages : Hungarian

"Az Európai Parlament néppárti frakciója üdvözli az Európai Bizottság ma elfogadott közleményét, amelyben a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenzióját kívánja erősíteni. Fontosnak tartjuk, hogy az Unió tevékenységének foglalkoztatási és szociális vetületét is figyelemmel tudjuk kísérni, azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez a terület alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozik, így a továbbiakban is szigorúan tiszteletben kell tartanunk a tagállami kompetenciákat" - nyilatkozta Őry Csaba fideszes EP-képviselő, a néppárti frakció foglalkoztatáspolitikai felelőse.

„A mai közleményével az Európai Bizottság elismerte, hogy a Gazdasági és Monetáris Uniónak (GMU) szociális dimenziója is van. Üdvözöljük a Bizottság javaslatát, hogy a jövőben egy mutatókból álló úgynevezett eredménytábla (scoreboard) segítségével tartsuk majd figyelemmel az Unió működésének foglalkoztatási és szociális fejleményeit, mivel a Szerződés szerint a szociális dimenziót ugyanolyan fontosnak kell tekinteni, mint a gazdasági vetületet. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen eredménytábla használatának lehetővé kellene tennie, hogy adott esetben - az uniós átlagtól való jelentős eltéréskor - figyelmeztetést is ki lehessen bocsátani az érintett tagállam részére. A néppárti frakció fontosnak tartja, hogy a gazdasági és pénzügyi kérdések mellett a foglalkoztatási és szociális kérdéseket is nyomon lehessen követni, azonban semmiképp sem alkalmazhatóak olyan szankciók, mint amelyeket a GMU esetében használunk" - közölte Őry Csaba a bizottsági közlemény kapcsán.

„A munkanélküliségi segély uniós szintű rendszerének bevezetését azonban semmiképp sem tudjuk támogatni. Ennek a területnek a szabályozása mindenképp tagállami hatáskörben kell, hogy maradjon, már csak a tagállamok különböző gazdasági fejlettsége miatt is. Ennél sokkal fontosabb, hogy megfelelően összehangoljuk a tagállamok foglalkoztatási és szociális politikáit, továbbá, hogy megerősítsük a szociális párbeszéd rendszerét" - tette hozzá a fideszes politikus.

„Emellett folytatnunk kell a továbbiakban is a fiatalkori munkanélküliség elleni harcot. A néppárti  frakció elkötelezett amellett, hogy minden, az oktatásból kikerült fiatal 4 hónapon belül állásajánlatot vagy szakmai képzési, gyakorlati helyet kapjon. Frakcióm továbbá támogatta, hogy az ún. Ifjúsági Garancia kezdeményezésre 6 milliárd euró kerüljön elkülönítésre. A tagállami kezdeményezéseket is támogatnunk kell a fiatalok munkanélkülisége elleni harcban" - nyilatkozta a néppárti koordinátor.

Az Európai Bizottság mai közleménye a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziójának megerősítéséről lényegében a Bizottság egy újabb hozzájárulása a GMU a Tanácsban kötött elvi megállapodáshoz. A bizottsági közlemény javaslatai három célkitűzésre összpontosítanak: a foglalkoztatási és szociális kihívások nyomon követése, a jobb együttműködés megvalósítása ezen a területen; az uniós szolidaritás megerősítése az Európai Szemeszter keretében is, továbbá a foglalkoztatás és munkaerő mobilitás kiemelt ösztönzése; valamint a szociális párbeszéd megerősítése.
 

.

Megjegyzés a szerkesztőknek

<p>H&aacute;tt&eacute;r: A 2012. decemberi Eur&oacute;pai Tan&aacute;cs &uuml;l&eacute;se t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;r&oacute;l biztos&iacute;totta a GMU szoci&aacute;lis dimenzi&oacute;j&aacute;nak fejleszt&eacute;s&eacute;t, bele&eacute;rtve a&nbsp; szoci&aacute;lis p&aacute;rbesz&eacute;det is. Ezt k&ouml;vetően a 2013 j&uacute;niusi Eur&oacute;pai Tan&aacute;cs &uuml;l&eacute;s kimondta, hogy a szoci&aacute;lis dimenzi&oacute;t &uacute;gy kellene megerős&iacute;teni, hogy a hat&eacute;konyabb nyomon k&ouml;vet&eacute;sre helyezz&uuml;k a hangs&uacute;lyt, valamint, hogy figyelembe vessz&uuml;k a tag&aacute;llamokban fenn&aacute;ll&oacute; k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szoci&aacute;lis &eacute;s munkaerőpiaci helyzetet, m&eacute;gpedig megfelelő foglalkoztat&aacute;si &eacute;s szoci&aacute;lis indik&aacute;torok haszn&aacute;lata seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel.Az Eur&oacute;pai Tan&aacute;cs arra is felh&iacute;vta a figyelmet, hogy sz&uuml;ks&eacute;ges a foglalkoztat&aacute;si &eacute;s szoci&aacute;lis politik&aacute;k jobb koordin&aacute;ci&oacute;ja, mik&ouml;zben teljes m&eacute;rt&eacute;kben tiszteletben tartjuk a tag&aacute;llami hat&aacute;sk&ouml;r&ouml;ket. Emellett fontos a szoci&aacute;lis p&aacute;rbesz&eacute;d megfelelő műk&ouml;d&eacute;se tag&aacute;llami szinten. Az Eur&oacute;pai Parlament a Thyssen jelent&eacute;sben fejtette ki a Gazdas&aacute;gi &eacute;s Monet&aacute;ris Uni&oacute; elm&eacute;ly&iacute;t&eacute;s&eacute;re vonatkoz&oacute; priorit&aacute;sait.<br /> &nbsp;</p>

Más kapcsolódó tartalmak