Elnökségünk

Elnökségünket a frakcióvezető és a 10 frakcióvezető-helyettes alkotja. Ez a testület vezeti frakciónkat a plenáris ülésen és képviseli az EP-n kívül.

Manfred Weber, az EPP Képviselőcsoport elnöke

Frakcióvezetőnk

„Szorosan együtt kell működnünk korunk Európájában, hogy jó esélyeink legyenek a jövő világában. Ez az unió egy életbiztosítás egy folyamatosan globalizálódó világban. E kihívásokkal teli időkben, az EPP Képviselőcsoport kell, hogy maradjon Európa meghatározó ereje az európai életmód megtartásában.”

Frakcióvezető-helyetteseink

Arnaud DANJEAN
Frances FITZGERALD
Rasa JUKNEVIČIENĖ
Esther de LANGE
Vangelis MEIMARAKIS
Dolors MONTSERRAT
Siegfried MUREŞAN
Jan OLBRYCHT
Paulo RANGEL
Željana ZOVKO