Megbízhatóbb felelősségi szabályok az atomkáreseteknél

02.07.2013 10:45

Megbízhatóbb felelősségi szabályok az atomkáreseteknél

Video picture
Fordítás
Select language:

Az Európai Parlament elfogadta Mészáros Alajos jelentését az atomkárokért való polgári jogi felelősségről.
"A parlament ma egyetértését adta ahhoz, hogy azok az uniós tagállamok, amelyek az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény részesei, csatlakozzanak annak 1997. évi jegyzőkönyvéhez. A jegyzőkönyv a kárfelelősségi szabályok szükségszerű fejlesztését tartalmazza az atomkárok megfelelő és méltányos kártalanítása biztosításának érdekében. A parlament által megadott egyetértés megadja a lehetőséget Bulgáriának, a Cseh Köztársaságnak, Észtországnak, Litvániának, Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának, hogy ratifikálják vagy írják alá a jegyzőkönyvet. Ezek a tagállamok részesei a Bécsi Egyezménynek és a jegyzőkönyvben szereplő módosítások hozzájárulnak jogrendszereik tökéletesítéséhez az atomkárokért való felelősség szabályozása terén.", mondta el a jelentéstevő.
Továbbá hozzáfűzte,"a nukleáris balesetek nagyon érzékeny témát képviselnek. A parlament egyetértése elengedhetetlen és fontos lépés volt az atomkárok áldozatai jogainak Európai Unión belüli megerősítése érdekében. A jegyzőkönyv az uniós polgárok számára megfelelőbb és méltányosabb kártalanítást biztosít.", fűzte hozzá Mészáros.
"A Bécsi Egyezmény jegyzőkönyvének ratifikációjával vagy aláírásával az érintett tagállamok elkötelezik magukat egy biztonságosabb és egységesebb európai atomkár-felelősségi rendszer mellett.", zárta mondandóját a jelentéstevő.
Két nemzetközi egyezmény, a Bécsi Egyezmény és a Párizsi Egyezmény szabályozzák a nukleáris felelősségi rendszert. Az egyezmények hasonló elveken alapulnak a nukleáris balesetek áldozatai jogainak védelmét és kártalanításukat illetően. Mindkét egyezményt több jegyzőkönyv módosította, a jelenlegi javaslat a Bécsi Egyezmény legutóbbi módosítására vonatkozó jegyzőkönyvhöz adja meg az érintett tagállamoknak a csatlakozás lehetőségét.

Más kapcsolódó tartalmak