My Positions in Parliament:

 • Ledamot - Partija "VIENOTĪBA"
 • Ledamot - Euronest
 • Ledamot - Ukraina
 • Ledamot - Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
 • Ledamot - Utrikesfrågor
 • Ledamot - Europaparlamentet
 • Suppleant - Nato
 • Suppleant - EES/Efta och region Nord
 • Suppleant - Säkerhet och försvar
 • Suppleant - Internationell handel

My Positions in the group:

 • Ordförande - Arbetsgruppen för utrikesfrågor
 • Vice ordförande - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Vice ordförande - EPP-gruppens ledningsgrupp
 • Vice ordförande - EPP-gruppens presidium
 • Ledamot - EPP-gruppens delegationsledare

In progress

Other related content

Photo Gallery

Addresses

BRU:


SPINELLI 08F155 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T11029 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
TOP