My Positions in Parliament:

  • Ordförande - Sydafrika
  • Ledamot - Independent
  • Ledamot - Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • Ledamot - Transport och turism
  • Ledamot - Delegationsordförandekonferensen
  • Ledamot - Europaparlamentet
  • Suppleant - AVS
  • Suppleant - Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
  • Suppleant - Rättsliga frågor

My Positions in the group:

  • Ledamot - Group of the European People's Party (Christian Democrats)

In progress

Other related content

Photo Gallery

Addresses

BRU:


SPINELLI 13E158 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T10046 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
TOP