Preberite ali prenesite naše zadnje publikacije in se podučite o naši politični skupini, naših stališčih glede zakonodajnega dela Evropskega parlamenta.

Dokument o stališču politične skupine ELS o reformi SKP

Skupina ELS je in bo še naprej glasnica in zagovornica evropskih kmetov in naših podeželskih sk...

Dodatne informacije
VRH