Preberite ali prenesite naše zadnje publikacije in se podučite o naši politični skupini, naših stališčih glede zakonodajnega dela Evropskega parlamenta.

Dokument o stališču skupine ELS: evropska strategija o oskrbi

Dajanje in prejemanje oskrbe je v Evropi stalnica, ki je blizu mnogim Evropejcem....

Dodatne informacije

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o socialni politiki

Naš način dela ne bo nikoli več enak. Tehnološka revolucija, ki se zdaj odvija, vodi v t...

Dodatne informacije

Dokument o stališču skupine ELS - Evropska zdravstvena unija

Kadar so ljudje nekomu zaželeli vse najboljše za rojstni dan ali v novem letu, so na k...

Dodatne informacije

Zunanja razsežnost energetske varnosti

CILJI Naš cilj je zagotoviti večjo zanesljivost zunanje oskrbe Evropske unije z energijo. Evropska unija uvozi ...

Dodatne informacije

Dokument o stališču skupine ELS o obdavčitvi

Prednostne naloge skupine ELS v zvezi z davki: Davke je treba plačevati v tistih državah, kjer poteka d...

Dodatne informacije
VRH