Objave: PRAVNE IN NOTRANJE ZADEVE

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Combat Organised Crime
objave 13.09.2022 - 20:15
publications 13.09.2022 - 20:15
PRAVNE IN NOTRANJE ZADEVE

DOKUMENT O STALIŠČU O BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU V EVROPSKI UNIJI

Uvod Organizirani kriminal močno ogroža notranjo v...

Child Rights
objave 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
PRAVNE IN NOTRANJE ZADEVE

Dokument o Stališču Skupine ELS o otrokovih pravicah

I. Uvod „[...] Unija podpira in spodbuja svoje vrednote in interese ter prispeva k zaščiti svo...

objave 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
ZUNANJE ZADEVE PRAVNE IN NOTRANJE ZADEVE

PROTITERORISTIČNI PAKT SKUPINE EPP

Preprečevanje radikalizacije in krepitev procesa deradikalizacije Eno ključnih vprašanj, na katerega se osredotoča na...