MEPs in the hemicycle in Strasbourg
The EPP Group logo

Zavezani k ustvarjanju močnejše Evrope

Skupina Evropske ljudske stranke (skupina ELS) je največja in najstarejša skupina v Evropskem parlamentu. Naše korenine segajo do ustanoviteljev, očetov EU - Roberta Schumana, Alcideja De Gasperija in Konrada Adenauerja - in naši člani prihajajo iz vseh evropskih držav članic.

Kot desno sredinska skupina, smo zavezani k ustvarjanju močnejše Evrope, zgrajene na svojih ljudeh. Navsezadnje so naši ljudje naše gospodarstvo in Evropejci so največje gospodarstvo na svetu.

Naš cilj je ustvariti bolj konkurenčno in demokratično Evropo, kjer ljudje lahko zgradijo življenje, ki ga želijo. Vsakomur želimo dati enake možnosti za uspeh, vključno z družinskimi podjetji, malimi podjetji, inovatorji, izumitelji, raziskovalci, znanstveniki in samozaposlenimi. Prav tako želimo zagotoviti varnostno mrežo za vsakogar, ki mu to kaj pomeni.

Evropsko celino vidimo kot kraj, kjer ljudje potujejo, poslujejo, vlagajo, se učijo drug od drugega, kupujejo, prodajajo, sodelujejo in se združujejo. To počneš tudi ti?

MEP Ivan Štefanec talking to a customer in his local supermarket
MEP Eva Buda talking to a young girl from Bulgaria in the European Parliament

Lokalno izvoljeni, da zastopajo vaše interese v Evropi.

Tako kot vsi poslanci Evropskega parlamenta (evropski poslanci), so tudi člani skupine ELS izvoljeni lokalno, v njihovi državi članici, z namenom, da zastopajo interese lokalnih ljudi o zakonodajnih in političnih vprašanjih na evropski ravni.

Poslanci Evropskega parlamenta so razdeljeni glede na svoje politične pripadnosti in ne na države, iz katerih prihajjo. Pripadajo lahko največ eni politični skupini. Skupina ELS je največja izmed osmih političnih skupin Evropskega parlamenta.

Poslanci, ki ste jih izbrali, predstavljajo svoje nacionalne interese na evropski ravni, vodi pa jih skupno stališče skupine ELS.

Za kaj si prizadevamo

Economy, jobs & environment working group image

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Legal & home affairs working group image

Pravne in notranje zadeve

Budget, agriculture and regional funding working group image

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Foreign affairs working group image

Urejanje zunanjih zadev