Posebni odbor o tujem vmešavanju in dezinformacijah ter za večjo integriteto v EP

Boj proti vmešavanju in dezinformacijam

Lažne novice in propagandne kampanje lahko destabilizirajo evropsko demokracijo. Dezinformacijske kampanje ogrožajo varnost vseh držav članic EU.

Skupina ELS meni, da mora EU okrepiti lastne zmogljivosti za odkrivanje in razkrivanje dezinformacij ter boj proti njim. To je drago in zahteva ustrezne človeške vire ter tudi boljše usklajevanje in sodelovanje v EU in zunaj nje.

Posebni odbor o tujem vmešavanju in dezinformacijah ima številne cilje in naloge. Preučeval bo morebitnekršitve ali zaobhajanja ključnih predpisov o volitvah, in si hkrati prizadeval pojasniti financiranje kampanj.

Odbor se bo osredotočil na usklajeno ukrepanje na ravni EU za obravnavanje hibridnih groženj, vključno s kibernetskimi napadi na vojaške in nevojaške cilje, napadi z računalniškimi vdori in uhajanjem informacij, katerih tarča so zakonodajalci, javni uslužbenci, novinarji, politične stranke in kandidati, ter kibernetskim vohunstvom za krajo poslovne intelektualne lastnine in občutljivih podatkov o državljanih.

Nujno moramo okrepiti preventivni boj proti tujemu vmešavanju in lažnim novicam, saj je naša demokracija odvisna od ozaveščenih odločitev. Skupina ELS si bo prizadevala za dejavno vlogo pri tem, kot je to storila že v preteklosti.

Trenutno v delu

No result

Sorodno stališče

Urejanje zunanjih zadev

Ostali povezani dokumenti

No result