Pogled čez meje Evrope

Naša delovna skupina za zunanje zadeve vpliva na zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Pripravlja poročila o porabi evropskih sredstev in podpira Evropski parlament pri odločanju o mednarodnih sporazumih. Vodi prizadevanja EU za varovanje zunanjih meja EU ter se zavzema in si aktivno prizadeva za vzpostavitev evropske obrambne unije in liberalizacijo vizumskega režima. Prednost dajemo tudi državam Zahodnega Balkana. S spodbujanjem reform za zagotovitev pravne države, bojem proti korupciji in zagotavljanjem neodvisnega pravosodnega sistema jih želimo pripeljati pod okrilje EU.

Odbori te delovne skupine

Človekove pravice

Postavljanje človekovih pravic v ospredje politike Evropska unija je v svojih zunanjih odnosih zavezana politiki, ki podpira demokracijo in ...

Dodatne informacije

Mednarodna trgovina

Trgovinska politika z vestjo Z Lizbonsko pogodbo je bila Evropskemu parlamentu podeljena odločilna vloga pri opredeljevanju trgovinske politike ...

Dodatne informacije

Razvoj

Vplivanje na razvojno pomoč EU V praksi je ta odbor odgovoren za odločanje o proračunu za porabo pomoči EU ter spremljanje Evropske komisije, Evropske službe za zuna...

Dodatne informacije

Varnost in obramba

Ohranjanje stabilnosti v sosedstvu EU V praksi ta odbor pomaga Odboru za zunanje zadeve pri vprašanjih v zvezi s skupno zunanjo in varnostno...

Dodatne informacije

Zunanje zadeve

Krepitev odnosov s tretjimi državami Odbor natančno preverja vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami v tretjih državah, usmerja, kako agencije in ins...

Dodatne informacije

Kontaktni podatki

Juan Salafranca
Juan Salafranca

Namestnik generalnega sekretarja in direktor, zunanja politika – odbori, svetovalec za delegacije za odnose z državami Srednje Amerike, Andske skupnosti, Mercosurjem, Mehiko, Čilom in delegacijo v parlamentarni skupščini EuroLat

Več informacij
VRH