Gradimo konkurenčno in v prihodnost usmerjeno Evropo

Naša delovna skupina za proračun in strukturne politike si prizadeva za proračun, s katerim bo Evropa postala bolj konkurenčna in usmerjena v prihodnost in ki bo spodbujal učinkovito in uspešno uporabo davkoplačevalskega denarja, da bi s sredstvi EU dosegli najboljše rezultate. Skupina ELS se je uspešno zavzemala za preprostejša finančna in upravna pravila, da bi olajšala breme za kmete, mala in srednja podjetja, lokalne in regionalne organe in vse, ki prejemajo finančna sredstva EU.

Mala in srednja podjetja smo dosledno podpirali pri sprejemanju vse zakonodaje, ki jih zadeva, zlasti pa pri dodeljevanju proračunskih sredstev. Zahvaljujoč novim pravilom bodo lahko evropski kmetje finančna sredstva EU pridobili veliko lažje. Naši poslanci so glasovali za ukrepe zoper ponarejanje medu in podprli smo okvir pravil, da bi omogočili trajnostni ribolov v Severnem morju.

Odbori te delovne skupine

Kmetijstvo in razvoj podeželja

Podpora za kmete in skrb za prehransko varnost Poleg zakonodajnega dela odbor v tesnem sodelovanju s Komisijo in Svetom ter...

Dodatne informacije

Proračun

Proračun, ki ustreza prednostnim nalogam EU Naše proračunske prednostne naloge so zelo jasne: povečati konkurenčnost, zaščititi ranljive, izbo...

Dodatne informacije

Proračunski nadzor

Več vrednosti za davkoplačevalski denar Odbor je odgovoren za nadzor nad izvrševanjem proračuna EU in skrbi za smotrno porabo da...

Dodatne informacije

Regionalni razvoj

Spodbujanje kohezije in gospodarskega razvoja Odbor se posveča tudi ocenjevanju vpliva drugih politik EU na ekonomsko in socialno kohezijo, da bi ...

Dodatne informacije

Ribištvo

Poenostavljen in trajnostni ribolov Ribiška politika mora uravnavati interese številnih deležnikov in ohranjati dolgoročno sposobnost preživetja mo...

Dodatne informacije

Kontaktni podatki

Fani Zarifopoulou
Fani Zarifopoulou

Vodja delovne skupine za proračun in strukturne politike

Več informacij
VRH