Uživanje temeljnih pravic in spoštovanje pravne države

Želimo EU, v kateri državljani uživajo svoje temeljne pravice in kjer je v celoti spoštovano načelo pravne države. Naša delovna skupina za pravne in notranje zadeve se osredotoča na to, da se to zgodi. Obravnava tudi druge pomembne teme, kot so migracije, državljanske svoboščine, enakost spolov ter izobraževalne, ustavne in pravne zadeve.

Naša politična skupina je dosegla izjemen napredek na številnih področjih, od varovanja meja, na način, da Evropejci še naprej uživajo štiri svoboščine značilne za notranji trg, do boja proti terorizmu in goljufijam. Deluje tudi na področju zagotavljanja večje zaščite za žrtve terorizma. Prizadevali smo si za ustanovitev evropske meje in obalne straže (Frontex), zagovarjali elektronska preverjanja vseh državljanov, ki so prečkali evropske zunanje meje, se borili za letalske družbe, da razkrijejo zapisnike o potnikih, ki potujejo v Evropo, posodobili pravni okvir za boj proti terorizmu na celotnem kontinentu in naredili konec izdelanemu financiranju terorizma.

Danes si prizadevamo za skupno evropsko stališče na področju priseljevanja in azilne politike. Visoko na našem prednostnem seznamu je zaščita intelektualne lastnine.

Odbori te delovne skupine

Državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Zaščita pravic v Evropi in zunaj nje V pristojnosti tega odbora so tudi pravila o ...

Dodatne informacije

Kultura in izobraževanje

Spodbujanje znanja in kulture v Evropi Odbor ima veliko pristojnosti in se ukvarja tudi z vprašanji v zvezi avdiovizualno politiko,...

Dodatne informacije

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Odprava diskriminacije na podlagi spola Odbor je pristojen za opredelitev, spodbujanje in varstvo pravic žensk ...

Dodatne informacije

Peticije

Izboljševanje prihodnje zakonodaje V praksi je odbor pristojen za obravnavanje peticij in za odnose z evropskim varuhom človekovih pravic. Prav tako ima ...

Dodatne informacije

Pravne zadeve

Varstvo evropskega prava in zaščita pravic evropskih državljanov Odbor je pristojen tudi za statut poslancev Evropskega parlamenta in kadrovske p...

Dodatne informacije

Ustavne zadeve

Osredotočenost na skrbi državljanov Odbor si prav tako prizadeva za izboljšanje ureditve evropskih političnih strank in fundacij. Nadzira izvajanje po...

Dodatne informacije

Kontaktni podatki

Alfredo Sousa De Jesus
Alfredo Sousa De Jesus

Vodja delovne skupine za pravne in notranje zadeve

Več informacij
VRH