Boj za pravične davčne sisteme

Poštena davčna konkurenca je ena od prednostnih nalog skupine ELS in je izrednega pomena ne le na evropski, temveč tudi svetovni ravni. V zadnjih nekaj letih si je Evropski parlament prizadeval za več skupnih evropskih ukrepov za reševanje razkritih težav. Na žalost veliko držav članic EU pri tem ne želi sodelovati.

Mandat Posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom traja dvanajst mesecev. Ob koncu tega obdobja bo predložil poročilo z ugotovitvami in priporočili. Skupina ELS želi, da bi odbor naše državljane in podjetja nagovoril z jasnim in odločnim sporočilom, da mora Evropa storiti več v boju proti davčnemu kriminalu, davčnim utajam in izogibanju davkov.

Trenutno v delu

Ostali povezani dokumenti

VRH